2009-12-08

Montessori kan laga mat själv!

I dagens Strengnäs Tidning står det att Strängnäs Montessoriskola vill tillaga sin egen mat. För barnens skull. Och jag tycker de gör rätt. Ska barnen serveras mat i skolan ska den vara bra och näringsriktig. Det är viktigare än rondeller, Dansbandskamper och annat tingeltangel som också förknippas med kommunal verksamhet i Strängnäs.
Jag jobbar på en kommunal skola i Eskilstuna som har mat i restaurangklass. God och variationsrik mat, lagad från grunden i eget kök. Det märkliga är att det blir billigare. De som hävdar att det inte går att laga näringsriktig mat till låg kostnad bör nog fundera på vad de håller på med eller åtminstone bör de som är ansvariga fundera hur de styr sina verksamheter.

2009-11-30

Tosteröskolan blir kvar!

De tysta talade till slut. Och det var en eftergiftens röst som lät meddela att Tosteröskolans elever inte tvingas flytta. Det är en seger för alla föräldrar och lärare som inte vek ner sig. Bra jobbat!!! Engagemang lönar sig och det har bara börjat!

Kultur för vem?

Den frispråkige Alexander Bard säger i tidningen Fokus att kulturen "...har blivit en pensionärsverksamhet". Ser man på den nämnd jag sitter i här i Strängnäs kulturnämnden så har Bard rätt. Fler är närmare pensionering än studenten. Vad innebär det för synen på ungas kulturyttringar och hur möter vi barn och ungas behov av kultur?
Nu vet jag att det pågår ett digert arbete på Multeum i Strängnäs, men det är inom ramen för etablerad och accepterade kulturyttringar. Unga står ofta för det nya, innovativa och oetablerade. Vilken inblick har vi som bestämmer i dessa nya uttryck och på vilket sätt välkomnar vi dem?
Imorgon inviger vi en park, Augusta Widebecks park, mitt emot kommunhuset. Widebeck var en förebild för sin tids kvinnor och förebilder behöver vi fler av. Men vem appellerar denna park och detta monument till? Är parken inte i själva verket ytterligare ett tecken på att kultur är för oss som har närmare till pension än till en ljusnande framtid?

2009-11-27

Skäms!

I vår grannkommun vanvårdar bönder sina svin. I Strängnäs vanvårdar man barnen genom att systematiskt utsätta dem för saker som hämmar deras utveckling, ständiga uppbrott, färrre lärare, större läroanstalter och dålig skolmat. Det märkliga är att så få tycker att det senare är oroväckande. Skäms ta mig fan!

2009-11-17

Grattis Jens!

Grattis till Jens och Bok & Form i Strängnäs som haft förmånen att få formge Drottning Silvias bönbok. Nu har boken kommit ut och Svenskan skriver om den här.

2009-11-16

Varning! Nördigt.

Jag har en källare och där finns allehanda skrot. Jag jobbar med stenåldersteknik - elektronrör. Men jag är inte värst. Den här killen är underbar. Han bygger allt själv. Lyssna och...ja, njuta kan man väl ändock inte, men fascineras.

2009-11-12

Visholmen igen...

Jag har sagt det förr och jag säger det igen. Slaget om Visholmen handlar om mötet mellan det nya och gamla Strängnäs. En fight mellan de som väljer att bo i Strängnäs för dess kvaliteter som småstadsidyll och de som hemmablinda förringar Strängnäs värde. De senare företräder en samhällsbyggnadsmodell som i grunden bygger på kvartalskapitalism som företräds av entreprenörer med stark drivkraft och vilja. I Strängnäs är dessa synnerligen framträdande.
Jag förringar inte vikten av driftiga människor. Vi behöver fler sådana. Inom alla områden. Men driften måste styras av värden som är mycket större än att ha störst kristallkrona. Det saknar jag i Strängnäs. Jag saknar framförallt politisk drivkraft och politiker med en större agenda än att få ihop ekonomin, även om det är viktigt. Men det är inte viktigast. Ekonomi är medel för att uppnå ett samhälleligt värde. Entreprenörer är sällan goda samhällsbyggare. De är rastlösa vinstmaskiner. Gott så, men de ska inte styra samhällsbyggnaden.
Eskilstuna Kurirens kampanj för ett kommersialiserat Visholmen är ett stöd för entreprenörer som samhällsbyggare. Det är en farlig ståndpunkt och utveckling. Jag läser därför med glädje och befrielse Karl-Yngve Åkerström inpass Voronovs lördags-odyssé. Voronov ser Visholmsdebatten som en kamp mellan bakåtsträvare och utvecklingsivrare. Opinionen är emot honom. Det visar inte minst Åkerströms inpass.

Poeten Patrick

Som kronisk episodiker återkommer mina passioner i sjok. Mina passioner blommar upp och tynar bort, för att efter en tid blomma upp igen. I en annan prakt eller åtminstone i en annan skepnad. Poesi är en sådan passion.

De senaste 24 timmarna har jag haft en stor känsla av oro. Det är tiden, tonerna, tempot och tankarna som samverkar till en stark känsla i mig. Och jag har svårt att vara oberörd. Viljan att skriva kryper fram.
Jag delar några rader med dig för att du ska få känna på hur det känns att vara mig just nu.

Året noll

Här bor mörkret,
Svart som sot
En mantel
en hantel
en plats för
vårt spel
Här är knivarna
Vita
O röda på morgonen
De fyller hålen
Attackerar målen
Sällar sig till alla ropen
O skålen.
Ymnigt hon blöder
Den skada hon göder
lierar sig med
livmodern
Blöder.

2009-11-07

Voronovs vacklande demokratisyn

Alex Voronov ondgör i lördagens tidning sig över demokratin i Strängnäs. Han konstaterar att vägen till politikerna i Strängnäs är kort (sic). Det han menar är att politikerna viker ner sig för opinionen. Vilken demokratisyn är det egentligen Voronov och Eskilstuna Kuriren företräder? Det gamla brukssamhällets machodemokrati eller det transparanta nätverksammhällets?
Voronov bortser från det faktum att viktiga beslut måste fattas av en legitim regering. Styret i Strängnäs har varken opinion eller opposition med sig. I dag regerar en trojka Strängnäs som säger sig vilja bryta vallöften och gör det också gång efter annan. Den demokratiska aspekten bryr sig inte Voronov om när han propagerar för att låta Visholmen bli den skattkista med vilken Strängnäs ekonomiska problem blir lösta. Voronov vet mycket väl att det krävs en etablering av ett kasino av Monaco-klass för att få Strängnäs ekonomi på fötter. Såvida inte Voronov önskar sig ett kasino så undrar jag varför han så starkt vurmar för ett Visholmen med bostäder och konferensanläggning.
Strängnäs bör rimligtvis växa utåt och inte uppåt.

2009-11-03

Facebook för lokal aktivism

Först började vi med Bevara Visholmen!, sedan kom Rädda Tosteröskolan och nu senast Protest mot att flytta ut Strängnäs Kulturskola till campus. Allt detta på Facebookl. Jag konstaterar att det finns ett politiskt engagemang som inte kommer till tals på traditionellt vis. Demokratins röst hörs på nätet. Synd att inte alla våra förtroendevalda vill delta.

Kommunledningen bloggar...i Haninge

Haninge är en kommun som möter framtiden där den är. På nätet. Kommunledningen bloggar. Något att ta efter för en ny majoritet 2010?

2009-10-30

Strängnäs vill framåt med legitim majoritet

Eskilstuna Kuriren tar i dagens ledare, med anledning av Fredrik Lundgrens (fp) debattinlägg upp det som sedan länge varit uppenbart för oss som bor i Strängnäs: Visholmen kommer att bli en valfråga 2010, vilket vi i Strängnäspartiet upprepade gånger har hävdat.

Ledarens försök till analys, som leder fram till det i Strängnäs skulle finnas alltför stora fokus på dagsaktuella frågor, leder ledaren helt i fel riktning. Ledaren bortser från, i sin hyllning av folkpartisten Fredrik Lundgrens debattinlägg, att den sittande sosseledda majoriteten inte är en vald allians. Denna majoritet vars legitimitet man kan sätta stora frågetecken till, har ett litet förtroende i opinionen. Detta förtroende har ytterligare försvagats av panikbeslut i viktiga kommunala angelägenheter som i exempelvis skolfrågan.
Att låta denna samling avgöra Strängnäs framtid är ett hån mot väljarna och därav många nej-sägare i Strängnäs.
Jag konstaterar efter att ha följt de politiska tumultet i Strängnäs under ett par års tid att Visholmsfrågan inte handlar om konservativa, "not in my backyard"-resonmang, som ledaren antyder, utan att det finns en längtan efter eftertänksamhet och ett sunt förhållningssätt till utveckling som handlar om kommunens förutsättningar för tillväxt.
Dessutom finns det en stor önskan om förankring, dialog och demokrati. Det många i Strängnäs upplever är det motsatta: hemlighetsmakeri, svågerpolitik, kortsiktighet, despoti och inkompetens. Många vill inte att deras skattepengar ska gå till sådant. Därför rungar det "nej" i Strängnäs. Men detta "nej" ska tolkas som ett "ja" till förändring.

Uppdatering: Jan Eriksson, Strängnäspartiet, har skrivit ett debattsvar här


Uppdatering 2: Lillemor Mundebo skriver i ett debattsvar följande:

Till sist en kommentar till Fredrik Lundgrens tal om ”särintressen”. Så kallar han dem som gör motstånd mot olika byggprojekt, i motsats mot de politiker som förmodas se till helheten. Men tänk om det inte är ”särintressen” som protesterar. Kanske är det i stället människor som står för helhetssynen, som har förstått Strängnäs särprägel och vill värna den, vare sig de flyttat hit eller rentav är födda här. Det i särklass största och mest inflytelserika särintresset är i stället byggbolagen, som kräver förmåner och får de flesta av sina önskemål tillgodosedda. I stället för att litet föraktfullt avspisa oliktänkande med epitetet ”särintressen” bör politikerna noga lyssna på människors uppfattningar och alternativa förslag.

Det kan inte sägas bättre.


Andra röster som Mats Werners anser att det inte finns fog för farhågor och att den enda som är intresserad av att bygga i Strägnäs är Persson. Illa nog.

2009-10-29

Kulturskolan nästa panikflytt?

Nästa bricka i kommunens ekonomiska limbo är Kulturskolans och Resurscentrums lokaler. En flytt till Campus-området har utretts av bildningschefen Lillemor Bylund, skriver Kuriren. Protesterna mot en flytt är högljudda och en Facebook-grupp har bildats för att samla ihop missnöjet mot förslaget.

4 november (kl. 18.30 på Multeum) tas frågan upp i Kulturnämnden och det mötet ser jag fram emot som ledamot av Strängnäspartiet och oppositionen.

En flytt kommer att göra det svårt för barnen att ta sig till sina aktiviteter. Kulturskolans attraktionskraft är jämte dess centrala och lättillgängliga läge, den kompetenta personalen. En flytt till Campus kommer att försvaga Kulturskolans ställning, och bli mindre attraktiv som arbetsplats.

I de strategiska målen sägs det att kulturnämndens arbete ska prioritera barn och ungdomar. En flytt till Campus går i motsatt riktning och jag kommer att förorda ett avslag på ett förslag när det väl kommer till beslut.

Att Campus har tomma lokaler kan inte belastas de som har sin barn i Kulturskolan eller personalen på Kulturskolan. Vi får inte låta Campus bli den ekonomiska smitt- och oroshärd som den nu är. Isolera istället projektet och se till att det blir långsiktigt bärkraftigt utan att äventyra andra kommunala verksamheter.

2009-10-25

Secondhand i Strängnäs

Jag älskar lördagar. Då ser jag fram emot att få strosa ner på stan i en timme eller så för att gå i Strängnäs fyndbutiker.

Jag har gjort en kart över secondhand-butikerna. Kanske har jag missat någon.

Här är den i varje fall.


Visa Second Hand-shopping i Strängnäs på en större karta

2009-10-24

Förändra för ett mer jämlikt Strängnäs

Dag Bremberg har på sin blogg skrivit om att tonårstjejer glöms bort. Dag skriver:

De trivs inte i skolan, i samma grad som pojkarna eller gymnasielever eller vuxna på sina arbeten.
Ungefär en av tre högstadieflickor svarar att de inte trivs med skolan. Värst är det i år 9 då betygshetsen är en realitet.
Var tredje äter inte skolllunch och drygt 12 procent röker. Dagligen. Trots att det faktiskt är olagligt att köpa cigaretter!
Även när det gäller våld avviker Strängnäsflickorna negativt. Bara 60 procent av dem känner sig trygga på kvällen i sitt eget bostadsområde. Mer än var trejde har utsatts för fysiskt våld av en "jämnårig".

Är detta okej? Eller är det ett politiskt ansvar att göra något innan det blir ännu värre?

Mitt svar är: NEJ det är inte okej! Och JA vi som politiker kan göra massor. Jag vill peka på några saker.

I vår kommun är det i huvudsak pojkar som får uppmärksamheten. Nu senast i debatten om Larslunda här i Strängnäs där Jens Persson vill investera pengar på Vasavallen istället för att hålla fast vid en satsning på jämlika sporter så som basket, handboll, volleyboll eller mer tjejdominerade sporter som gymnastik. Margit skriver om detta här.
I en kommun präglad av manliga strukturer och förhållningssätt (läs militären och kyrkan), måste vi stärka tjejers självkänsla. Det är viktigt för ett jämlikt samhälle.
Skapandet av Augusta Widebäcks park är ett sätt att uppmärksamma kvinnor som satt sin prägel på Strängnäs. Det finns fler och alla dessa måste det sättas ljus på. Här kan vi ta hjälp av ungdomarna och deras kreativitet. I kulturnämnden i början av november kommer namngivningen av Den nya skolan som den preliminärt heter att tas upp. Här har ungdomsrådet föreslagit Kristina-skolan som en pendang till Thomas-gymnasiet. Övriga instanser har förordat Paulinska skolan av kostnads- och av historiska skäl. Men återigen befäster man strukturer istället för att befrämja nya.
Min inställning är att vill man förändra så förändrar man. Vill man inte göra man inget. Och det är det alla remissinstanser har signalerat. Ingen förändring!
Kristina har inget med Strängnäs (vi har dock Drottning Kristinas trädgårdar) att göra men väl med Gustav Vasa, som hade två fruar med namnet Kristina. Vasaskolan ligger bredvid Den nya skolan och då bör Kristina-gymnasietskolan ligga jämte menar ungdomsrådet. Dessutom är drottning Kristina en historisk personlighet, väl i samklang med Strängnäs historiska profil, en kvinna med stark drivkraft och en mystik som jag tror många tjejer kan identifiera sig med. Jag tycker att ungdomsrådets motivering är både intressant och fyndig och värd att ta på allvar. Deras förslag är ett önskemål om förändring. Den gör vuxenvärlden klokast i att hörsamma.
Det finns fler områden där vi kan stärka unga tjejer och här måste det finnas en vision och en gemensam agenda. Men politik som enbart handlar om ekonomiska argument är enkönad och alltid manlig. En sådan står den rådande majoriteten för. Det är dags att förändra detta.

Rättelse: Jag har felaktigt påstått att Den nya skolan är ett gymnasium. Det är det förstås inte utan ett högstadium. Ber om ursäkt för detta.

2009-10-22

Låt inte de vilsna styra!

Strängnäspartiet har i en debattartikel påpekat att majoriteten tappat tron på den kommunala skolan. Flytten av Tosteröskolan understryker våra misstankar. Den S-ledda majoriteten ser skolan som en kostnad istället för en investering, och även det ett tecken på vilsenhet.

På annan plats har jag skrivit att majoriteten på det här sättet indirekt överför en fungerande och efterfrågad verksamhet till det privata näringslivet. Inget fel i sig, men knappast rakryggat och ärligt mot S-väljare som värnar om en stark kommunal skola. Det här är ett svek mot sina egna.

Tiden håller på att springa ifrån majoriteten och trycket på C, Fp och S-ledningen ökar. Men den vilsna panikpolitik som nu förs tyder på dåligt självförtroende i toppen. Att inte bjuda in till dialog och samtal med oppositionen om de stora gemensamma problemen är återigen tecken på ett politiska ohållbart ledarskap. Det är dags att se till så att de vilsna inte får styra efter valet 2010!

Ännu en kvarnsten runt majoritetens hals

Förskolans barn får inte tillräckligt med mat skriver Kuriren. Och den mat som väl serveras är inte något man kan vara stolt över. Den mat mina barn får i skolan, och som kommer från samma centralkök, gör att jag mår illa av bara tanken. Det här måste också åtgärdas av en ny regering 2010. För dagens majoritet lär väl inte tycka att det är ett problem...skit in skit ut brukar det heta.

2009-10-21

Att tala om vin(S)t i skolan är okej

Nu visar (S) sitt rätta jag.

– Det innebär en vinst på nästan tre miljoner kronor per år, säger nämndordförande Lotta Grönblad (S).

Uttalande gör hon i samband med BUNs beslut att lägga ner Tosteröskolan och placera eleverna i Karinslundsskolan istället.
Här väljer majoriteten att lägga ner en fullt fungerande skola, för att fylla ett tömd och ful byggnad med elever. Jag undrar om föräldrar och personalen tycker att det är en vinst?

Jag konstaterar att när fan sätter sig med C och Fp blir han borglig.

Margit kommenterar även hon skolflytten.

2009-10-20

Information är ett universalmedel

Sju av tio riksdagaledamöter tänker vaccinera sig mot svininfluensan skriver DN idag.

De som inte kommer att vaccinera sig anses bristfällig information vara orsaken enligt tidningen.

Som botemedel mot informationsbristen många ledamöter verkar lida av rekommenderar hon sajten krisinformation.se.

– Den länkar till svenska myndigheter och där finns sakliga svar på de flesta frågor. Ibland kan vi som håller på och informerar känna att vi överinformerar, men det här visar väl att det ständigt behövs tillförsel av ny information.

Det är väl då tur att Maria Larsson inte är kommunikationsminister.

2009-10-15

Jag är så stolt...

Jag ser då och då på Matakuten i TV4. Ett bra program som gör nytta och inte enbart är underhållning, trots att det är alltid lika underhållande att se Bert Karlsson passionerad och heligt förbannad. Säga vad man vill om karln, men ibland är han en hjälte.
Tv-programmet försöker höja kvaliteten på maten i skolan, genom att visa att det faktiskt går. Hög kvalitet (närodlat, ekologiskt, "hemmalagat" osv) på maten i skolan är egentligen en självklarhet, men långt ifrån verklighet på många håll.
Jag jobbar själv på en kommunal skola, Rinmangymnasiet i Eskilstuna som går i rätt riktning. Vår skolmat är fantastisk och eleverna uppskattar den! Vi har en professionell kökschef som har förmåga att lyfta mattanterna till nya höjder och det är med tillförsikt som vi ser fram emot att gå mot matsalen varje dag. Till och med den där speciella lukten...matbespisningslukten...är borta!
Blir det dyrare? Nä, tvärtom. Det blir billigare. Det blir gladare miner, bättre undervisning och bättre skola. När kommer näringslivets företrädare, vars ambitioner och krav på skolan är skyhöga, säga att deras prefabmodeller faktiskt är kontraproduktiva, att det inte är så man bygger morgondagens medarbetare? Nä, tänkte väl det.
Nu är jag stolt och glad att jag jobbar på skola som har mod och insikt att följa sunt förnuft och inte faller för näringslivets propaganda. Ledsen är jag dock att mina barn går på skolor där den insikten inte finns...

2009-10-08

Jag har svarat på en blogg...

Peo Wågström är en rätt skärpt herre som tror att det finns onda och goda, och att han tillhör de senare. Han är så pass gammal att han borde veta bättre.
Jag har svarat på ett av hans inlägg där han funderar över förekomsten av politiska djur och odjur, eller hans föreställningar om sådana. Jag antar att han ser sig som djuret och någon annan är odjuret (förslagsvis en kvinna), i sin lilla dröm och allt enligt samma logik som ovan.
Mitt svarsinlägg får du här, för Peo lär inte posta det på sin blogg:

"Intressant fråga om än retorisk (har svårt för sådana). Den outtalade premissen om att politik är en ständig kamp mellan ideologiska arketyper, kan jag tycka är att reducera ALLA förtroendevalda till politiska odjur och karaktärer som inte utvecklas. Det blir såpopera.
Inte konstig att människor (icke förtroendevalda/väljare???) alienerats från politiken och inte intresserar sig för den efter ett tag. "

2009-10-07

Nämnden fastställde budget

Kvällens kulturnämnd var en ren transportsträcka och avverkades på mindre än en timme. Det stora beslutet togs om budgeten och innebar att Multeum får stå för en stor del av den kommunala besparingen och föreningarna genom borttagna bidrag fick stå för den största. Således blev det ingen ingen höjning av terminavgiften på Kulturskolan, trots att oppositionen ville det och följaktligen reserverade sig oppositionens ordinarie ledamöter mot beslutet. Jag kunde in reservera mig för Strängnäspartiets räkning då jag inte är ordinarie.
Utsmyckningen av Augusta Widebäcks park är uppskjuten på obestämd tid på grund av problem vid själva installationen av den portal som finns i anknytning till konstverket.
En rolig nyhet och välkommet tillskott meddelade kulturchefen Christer Hermansson, som delgav ledamöterna att Multeum testamenterats över en miljon kronor för inköp av litteratur till synskadade. Hur dessa kommer att fördelas över tid och bibltiotek i kommunen lovade Hermanssson att återkomma med.
Vad gäller Multeums ekonomi går den bättre än beräknat då pengar till vikarier under sommaren kraftig minskat. Det känns lite konstigt att nämnden inte upplysts om detta under septembermötet då detta borde varit känt av Hermansson. Jag iddes inte ta upp frågan, men så här i efterhand känns det faktiskt lite surt att inte ha fått veta det när förhandlingarna om budgeten pågick. Framförallt ville jag veta om orsaken till att vikarier inte engagerats i lika hög grad som beräknat. Jag skriver upp det här på nybörjarkontot och en lång dag med konferens på jobbet. Att vara fritidspolitiker är inte helt lätt...

2009-10-03

Slakta heliga skolkor!

Något är fel i Strängnäs kommun.
Strängnäs har en ambition att vara en stad med stark utbildningsprofil.
Lärarförbundet har nyligen gjort en ranking av Sveriges kommuner.
Följande kriterier har Lärarförbundet utgått ifrån när de rangordnat kommunerna:

1. resurser till undervisningen
2. utbildade lärare
3. lärartäthet
4. friska lärare
5. lärarlöner
6. kommunen som avtalspart
7. andel barn i förskola
8. betygsresultat, genomsnittligt meritvärde i åk 9
9. betygsresultat i åk 9 i förhållande till förutsättningarna, SALSA
10. andel elever som är godkända i alla ämnen i åk 9
11. andel elever godkända i alla ämnen i förhållande till SALSA
12. andel elever som fullföljer gymnasieutbildningen inom 4 år
13. andel elever som uppnår grundläggande behörighet för högskolestudier
14. övergång till högskolan

Av landets 290 kommuner kommer Strängnäs på 244:e plats. Läs detta en gång till. 244:e plats. Skulle du vilja sätta ditt barn i en skola i kommun som rankas bland de sämsta i Sverige? Om du övervägde att flytta till Strängnäs med din familj, hur skulle detta påverka dig?

Utvecklingen är förödande och kanske den farligaste bland allt annat moras i Strängnäs. Kommunen leds av människor med svunna tiders ideal. Snacket om Strängnäs som skolstad är en svansföring, som möjligen stämmer på friskolorna, som jobbar hårt men för den kommunala skolan är dessvärre kejsaren naken.
Hur tror kommunledningen att en inflyttning på över 1 procent årligen ska kunna upprätthållas med en så dålig kommunal skola?
Orosmolnen är fler.
Kommunen leds av människor med svunna tiders ideal. De älskar de döda och rädda för det nya. Nyligen hölls debatt i kommunfullmäktige om visionen för skolan. Det var en blek föreställning, där till och med ett av de regerande partiet Folkpartiet, med en stark nationell profil på skolområdet, inte ens gick upp i talarstolen för att presentera sin syn på skolan i Strängnäs. Har man helt givit upp tron på ungdomen? Tänker man inte satsa på barnfamiljer och unga vuxna som ämnar bilda familj i en trygg och vacker miljö? Så verkar det, eller har man tänkt sig att det inte ska finnas en kommunal skola i Strängnäs i framtiden? Det kanske är dags att lägga ut kommunfullmäktigeplatserna på entreprenad...
Alla politiska löften om att barn och unga ska prioriteras sägs med kluvna tungor. Det är de bättre bemedlade 40- och 50-talisterna som kommunen vill få hit. Det är människorna som har sålt sin sina hus i Stockholmstrakten för att avsluta sitt liv i en historisk idyll. Detta är generationer som haft det bästa livet någon generation någonsin haft. Jag missunnar inte någon en behaglig andra ålder, men är det dynamiskt och klokt av en kommun som satsar på tillväxt? Jag ställer mig undrande och tvivlande till en sådan strategi. I min öron låter det mer som social kvartskapitalism, än en långsiktig och hållbar strategi av en kommun som behöver växa varsamt. Vi behöver alla generationer och vi behöver fler företag. Vi behöver inte fler som hyllar det förgångna utan fler som har blicken fäst någon annanstans än på marken.
Vad gäller den kommunala skolans framtid har jag debatterat detta här och här.
Om skolan finns det mer att säga.
Det är kris. Vi måste acceptera det och sätta igång ett arbete som omfattar alla berörda, från politiker till förälder, om hur Strängnäs kommunala skolor ska ta sig till topp hundra på en fem-tio års sikt.
Vi måste sätta djärva mål för den kommunala skolan vad det gäller alla relevanta faktorer som bidrar till bättre rustade elever, bättre unga vuxna och företagsamma människor som trots olika förutsättningar, har en stark framtidstro och egen drivkraft. Det är vi skyldiga kommande generationer.

2009-09-25

Tröskeleffekt blir stort

Ordet tröskeleffekt kommer att bli mer och mer användbart framöver. I gårdagens P1 larmades om biologiska tröskeleffekter. Men det finns även inom andra områden. Inte minst psykosociala sådana när vi anstränger våra medarbetare genom besparingar, krav på ökad produktivitet och större ansvar. Det går till en viss gräns. Sedan blir det moras och människor går i väggen och blir egentligen aldrig de samma. Hur hanterar vi detta?

2009-09-22

Ny kulturpolitik påverkar oss

Gårdagens budgetpropp innebär en ny syn på kultur.

Statliga inkomstgarantier kommer inte att delas ut till kulturabetare och det ondgör sig med all rätta Barbro Hedvall över i DN idag.

Det är ett tråkigt samhälle vi får om vi inte har råd att premiera saker som inte får marknadens gillande, anser jag.

Portföljmodellen blir verklighet vilket innebär att kultur blir en regional företeelse. Maria Schottenius skriver i DN:

"Portföljmodellen innebär att staten släpper ifrån sig närmare en tredjedel av kulturbudgeten och motsvarande ansvar till kommuner och regioner. Det kommer att krävas extremt kunniga och starka politiker för att hävda en nytänkande och experimentell kultur på lokalplanet i konkurrens med vårdplatser och skolmat. Ett högriskprojekt."

Jag kan inte låta bli att reflektera över den situation vi befinner oss i Strängnäs, där kulturnämnden fått det enskilt största sparbetinget i kommunen på 7,5 procent, men när det extra statsbidraget på 23,8 miljoner kronor ska tillföras kommunen kan inte nämnden räkna med något som helst tillskott. Istället kan pengar komma att tillföras projekt som Dansbandskampen, med ett kulturellt tveksamt värde.
Det är den här utarmningen Schottenius varnar för. Jag ställer mig i hennes kör.

2009-09-17

Satsa statsbidragen på att utveckla skola i kommunal regi

Lärare ägnar för lite tid åt sina elevers lärande. Det konstaterar Svenskt Näringsliv i en rapport. Rapportförfattarna skriver:

"Skillnaderna i lärarnas tidsanvändning mellan skolorna visar att det går att öka tiden för lärande, en åtgärd som även stöds av forskning som visar att det är viktigt för kvalitén att tillräcklig tid ägnas lärande. Lika viktigt är förstås innehållet i det pedagogiska mötet mellan lärare och elev. De stora skillnaderna i kostnader visar att det finns skäl för de skolor som har höga kostnader i olika avseende att analysera vad kostnadsskillnaderna beror på och om och hur kostnaderna kan minska utan att man gör avkall på kvalitén."

Om tesen håller innebär det att det finns potential för både besparingar och ökad produktivitet. Här behöver vi skolor och skolledare som antar utmaningen att visa att skola i kommunal regi är ett utvecklingsbart koncept och även det föremål för innovativt tänkande.
Strängnäs får 23,8 miljoner kronor i ökat statsbidrag nästa år. Dessa medel kommer i huvudsak att tillfalla Barn & utbildningsnämnden, trots att kommunen solidariskt bett nämnderna krympa sina budgetar 2010. Jag skulle personligen vilja se att de pengarna gick till en effektivare skola och fördelas på de som vill utveckla den kommunala skolan i riktning mot ökat lärande för mindre pengar.

2009-09-16

Majoriteten skiljer på press och pöbel

Vi var några stycken som ville höra vad Strängnäs makthavare skulle säga till pressen i Visholmsfrågan på onsdagen. Därför infann vi oss för få lyssna på den sittande majoritetens representanter, tant röd, tant blå och tant grön. Men vi var inte välkomna, åtminstone inte när pressen var närvarande. Inför den samlade presskåren, bakom lyckta dörrar lät damerna sedan avslöja att de fortfarande inte var överens. Jag kan nästan förstå varför de inte ville släppa in oss. Genant, både i ord och i handling.
Margit bloggar om spektaklet.

2009-09-10

Bevara Visholmen! växer

De senaste dagarna har Strengnäs Tidning uppmärksammat turerna kring Visholmens framtid. Kommentarerna är många och eniga. Margit bloggar om turerna.
Jag konstaterar att hela historien är märklig. Det brister väldeliga i kommunikationen mellan kommunens olika instanser och oredan både pinsam och besvärande för majoriteten. Odemokrati i full blom!
Strängnäspartiet vill förklara området för fredad mark och ett rekreationsområde som bör exploateras varsamt. Jag vet att många tycker likadant. Facebook-gruppen Bevara Visholmen! växer sig allt större och snart blir det dags att samla engagemanget till en manifestation. Är du inte med i gruppen gå med om du har ett FB-konto eller skaffa ett nu. Det är värt det!

2009-09-09

En brobyggares första dag på jobbet....

Jag var nog inte en brobyggare igår i kulturnämnden. Jag hade andra avsikter. Snarare blev och var jag en "firestarter". Men för att kunna bygga något nytt måste man ibland ta bort det gamla. Skogar behöver ibland en brand för att ny vegetation och berikande flora ska kunna växa upp. Hus behöver rivas för att ny arkitektur ska kunna få en plats. Ibland behöver vi nollställa oss för att kunna tänka nytt, sudda ut de gamla anteckningarna och starta med ett blankt papper.

Ideologier är till sin natur värdekonservativa, de vill liksom inte förändras och det är ok, men när ideologiska argument kommer in i debatten om ekonomiska prioriteringar tycker jag att man springer från sitt ansvar och riskerar att förlora det man håller kärt.

Igår var mitt första första mötet i kulturnämnden i Strängnäs och jag måste säga att det kunde inte varit vid ett bättre tillfälle. På agendan var budgetnedskärningar på knappa 1,7 miljoner kronor, ett sparbeting på ca. 7,5 procent. När vi skiljdes var nämnden oenig.

Strängnäs kulturnämnd har två rejäla kostnadsposter; Multeum och och Kulturskolan. Men det som fick stryka mest på foten var bidragen till föreningar, som i princip togs bort helt. Sittande majoritet lanserade förslaget om att arrangemangsbidrag skulle frysas inne under 2010 för att skona studieförbunden ifrån alltför stora nedskärningar, med motivet att det försörjde en flora av aktiviteter och föreningar i sin tur. Det tycker jag är en rimlig ståndpunkt. Fp påpekade för sina kollegor i majoriteten att på det här sättet frysa arrangemangsbidraget, som under 2009 uppgick till nästan 400 000 kronor, var att fega sig ur situationen - att anamma en princip där ingen får något istället för att ha modet att göra prioriteringar. Jag tycker FP har en viktig poäng här.

När vi kom in på övriga nedskärningar på de stora utgiftsposterna Multeum och Kulturskolan var majoriteten övertygad om att Multeum skulle stå för merparten av nedskärningar. Kulturskolan skulle fredas till vilket pris som helst. Något som oppositionen hade en annan åsikt om. Jag fick i förpostfäktningen med mig oppositionen i ett offensivt förslag där föreslagen avgiftshöjning på 150 kronor per termin på Kulturskolan skulle vara ännu högre, med motivet att istället för att höja lite för att möta besparingskravet höja ytterligare så att de finns möjligheter att utveckla verksamheten. Alla är ju rörande överens om att Kulturskolan ska vara tillgänglig för fler och barn står idag i upp till två år i kö för att komma till Kulturskolan.

Oppositionens förslag reste en ideologisk vägg bland socialdemokraterna i nämnden, främst hos Göran Svärd som ansåg att att mindre bemedlade föräldrar inte skulle ha råd att ha sina barn i Kulturskolan. Jag menade att om vi ska höja avgiften så som chefen för Kulturskolan Agneta Klingberg föreslagit så vore det väl skäligt att ta ut mer så att vi istället för att lansera en neddragning kunde avisera en satsning på ytterligare resurser till Kulturskolan. Efterfrågan är så pass stor att det vore logiskt att faktiskt höja avgiften, menade jag. Göran Svärd förstod nog inte det vidden av mitt förslag utan fastnade i en ideologisk rättvisereflex som föranledde ordförande Lotta Steneskog att ajournera mötet.

Konsekvensen blev att kulturchefen Christer Hermansson därför fick nya direktiv att ta fram ett underlag som nämnden kan fatta beslut om i oktober. Underlaget kommer att innehålla besparingar på Multeum på 495 tkr och för Kulturskolan på 55 tkr. Nästan alla besparingar på Multeum således, vilket känns såväl oproportionellt som ologiskt. På Kulturskolan finns en fungerande modell för betalning och en stor efterfrågan dessutom, men majoriteten tycker att det är på gränsen till pinsamt att vi har högst terminsavgift i Sörmland. Har man blicken fäst vid marken kan man ju förstås inte se himlen...

2009-09-06

Nu börjar det..

På tisdag är jag på mitt första möte i och med Kulturnämnden i Strängnäs. Jag kommer att vara där för Strängnäspartiets räkning och hoppas kunna bidra med min och vår syn på hur kultur i kommunal regi bör se ut.

Strängnäspartiet är ett regnbågsparti med fokus på Strängnäs. 100 procent lokalt. Ett parti som aktivt söker samla perspektiv och ståndpunkter från såväl höger, mitt, som vänster, där pragmatismen och humanismen utgör grunden och är utgångspunkter i sakfrågorna.

Här hör jag hemma.

Strängnäs väl och ve är en hjärtefråga för alla som bor här och kommunens framtid bygger på kompromisser mellan kommunens alla intressenter. Därför måste dialogen och debatten, den eldstad på vilken goda politiska lösningar bereds, hållas vid liv.
Det vi ser hända idag, trots bloggar och andra nya medier, är att medier som större delen av kommun-innevånarna har tillgång till tappar intresse för politiken. Det som rapporteras och kommenteras i exempelvis Strengnäs tidning förstärker känslan av att politik är ett samtal för de redan invigda.

Jag menar att det är en farlig utveckling och jag tror att det flesta politiker håller med mig om det. Jag är övertygad om att kulturen har en viktig roll att fylla, genom att på olika sätt uppmärksamma oss om vilken väg vi är inne på, och vilka utmaningar som vi står inför. Kulturen i Strängnäs bör vara vår hovnarr och inte enbart vår konkubin.

Den politiska apparaten måste ta ytterligare steg ut i offentligheten, och säkerställa att den politiska processen och förvaltningen av politiska beslut får en god offentlig genomlysning. Vi måste hitta ett motgift mot den farsot som leder oss ut i det dolda och dunkla. Större öppenhet hör jag från få politiska vrår. Dock inte från Strängnäspartiet. Och Strängnäspartiets kulturpolitik är politisk.

Personligen är jag övertygad om att politikens förmåga till kompromisser ger den dess legitimitet. Kompromissen är styrkan i ett fungerande politiskt system - och inte svagheten som många politiska alfa-hanar tycks tro. Ju fler och bredare kompromisser desto bättre demokrati. Här finns det åtskilligt att göra tror jag och det är på nämndenivå som kompromissen har sin faktiska hemvist. Därför ser jag med tillförsikt an mötet i kommunhuset kommande tisdag, och går dit med narrens tunga lätthet.

2009-08-08

Nytt modeord

Serendipitet. Columbus upptäckt av Amerika är väl det mest uppenbara exemplet på det senaste modeordet i nya medier. Columbus ville fara till Indien men kom till Amerika. Håll utkik efter detta ord som tangerar ett annat ord i tiden: innovation.

2009-08-05

Samuelssons avgång

Peters princip hela vägen, såväl på ministern som på lanshövdingen. Suck. Kan vi inte få slut på allt sånt här?
Tredje statsmakten är lika sorglig. Expressens inblandning av sentiment och avundsjuka, något som varje artikel i blaskan ska fyllas med är vämjelig.

2009-08-03

Draken som stiger i motvind

Jag läser med stor förtjusning Pär Erikssons blogg. Pär är Eskilstuna kommuns ledande tjänsteman. Han är visionär och anammar transparens och räds inte samtalet med kommunens alla intressenter. Även i saker som är tuffa. I sitt senaste inlägg skriver han:

Det känns oerhört stimulerande att vara tillbaka i Stadshuset. Jag ser utmaningarna framför oss. Vi måste få ordning på ekonomin. Jag vet att det kan låta introvert och något som endast kan engagera en kommunal tjänsteman. Men jag är allvarlig – en organisation som inte har ordning på sina intäkter och kostnader blir på sikt vingklippt. Kraft och engergi får ägnas åt fel saker. Därför måste vårt budskap vara tydligt – om Eskilstuna ska utvecklas och bli den där kraftfulla och framåtsyftande kommunen vi så gärna vill vara så måste vi bygga en trygg bas att stå på.
Jag tror att jag inte kommer att applåderas för det budskapet men 2009, 2010 och 2011är mycket viktiga år för oss där det krävs ett sjusärdeles tufft och medvetet ledar- och medarbetarskap. Vi måste klara av att ställa om, omstrukturera, lägga ned och prioritera. Det kommer att krävas ett ledarskap som vågar fatta svåra beslut. Och kom ihåg det är i motvind ett drake stiger!


Utsökt tänkt och skrivet!

2009-07-17

Impellern - en het snurra

Nu är båten i sjön. Men kylsystemet fungerar inte. I varje fall kommer inget kylvatten ur aktern. Jag misstänker att impellern, det lilla neoprengummit i kylvattenpumpen som gör så att vatten pumpas runt i motorns kylsystem, behöver bytas. Men att finna en ny impeller till vår inombordare Volvo Penta MB2/50S visar sig varit svårare än vad jag kunnat ana. Min jakt på ny impeller är en intressant story i sig. Så här börjar historien om båtmarknadens troligen mest eftertraktade gummi.


För en vecka sedan lyckades på kort tid lokalisera en ny zinkanod till drevet på motorn. Rufus på Båtsam i Kvicksund hade en och jag for dit för att hämta den. Därför var det naturligt att jag kontaktade Båtsam igen när jag nu troligen behövde byta impeller.
Säljare Stefan hänvisade mig till Emilssons Motor AB i Göteborg. Problemet är bara att Emilssons lagt ner verksamheten och på företagets hemsida ombeds jag ta kontakt med Göta Marinservice för hjälp med reservdelar. Göta Marinservice har köpt upp delar av Emilssons Motors verksamhet, men inte impellertillverkningen. Göta Marinservice säger att jag ska ta kontakt med en Honda-återförsäljare, eftersom min motor i grund och botten är en Honda.
I Strängnäs, där vi bor finns Mälarbåtar som säljer och servar Hondas marinprogram. Där har de inga impellrar men jag får förklarat för mig att en man i Stockholm jobbar med att lösa impellerfrågan. Jag ringer Bengt Ahl, som driver marinservice i Tyresö. Han servar Volvo Penta MB2-motorer, den motor som sitter i vår Aphrodite 25. När jag ringer och förklarar mitt ärende suckar han.
- Segla är mitt råd, säger Bengt Ahl på frågan vad jag kan göra åt mitt problem. I dagsläget finns inget att göra. Nya sådana finns inte att få tag i.
Tillverkningen av reservdelar till äldre Volvo Penta stod Emilssons Motor för. Bengt Ahl erbjöds att köpa Emilssons tillverkning av impellrar för 300 000 kronor när Emilssons skulle lägga ner verksamheten, men det blev ingen affär.
- Alldeles för dyrt för hyllvärmare, säger Ahl men ser man på hur många motorer som impellrarna passar till är det inte en hyllvärmare. Ahl själv köper ca. 300 impellrar årligen av samma typ som sitter i MB2-motorerna. Han servar ett trettiotal MB2:or vilket skvallrar om att merparten av impellrarna går till andra motorer än MB2:orna. På Drevia.se, som säljer Volvo Penta produkter på nätet får jag en prisuppgift på impeller till MB2. Impellern kostar där 598 kronor. Det innebär en affär på nästan 180 000 kronor årligen bara för Bengt Ahl. Det intressanta är att Drevias impellrar också de tillverkas av Emilssons. Jag kontaktar dem för att säkerställa att de har dessa i lager. Men jag får inga svar. Bengt Ahl är övertygad om att det inte har några. Jag ska ringa Drevia igen.
Vår MB 2 är en är en lätt, ren och tystgående 4-taktsmotor om den är välskött. Regelbundna impellerbyten är ett måste för lång och säker drift. Impellerbytet ska ske årligen. Volvo Pentas utombordare på 7,5, 10,12, 14, 20 hästkrafter använder samma impeller. Hur många av dessa motorer som fortfarande i drift är svårt att uppskatta, men det är tydligt att fackmän som Bengt Ahl har problem. Vad ska de säga till kunderna i vinter? En ny motor, vilket är alternativet är en kostnad på uppskattningsvis minst 15 000 kronor och troligtvis mycket högre.
- Emilssons svarar inte på telefon, så vi kan inte förhandla vidare, säger Ahl.
Jag försöker få kontakt med Peder Emilsson som drivit Emilssons Motor i Göteborg för att få hans syn på saken. Han är svår att få tag på och jag lyckas inte. Men frågan om impellertillverkningen står inte och faller med Emilssons Motor. Bengt Ahl försöker själv ta fram en impeller, men hans lösning kräver ingrepp i såväl impeller som pumphus där impellern sitter. Om någon vecka kommer resultatet av hans tester att visa om båtmarknadens mest efterfrågade gummi finns att få tag på. Jag lovar återkomma i ärendet.

UPPDATERING 2009-08-05
Jag har nu varit i kontakt med Drevia och de har en ynka impeller kvar (2009-08-05).
- Är det fler som efterfrågar dessa då löser vi det då, säger säljaren på Drevia som bekräftade att de får sina impellrar från Emilssons.
Jag undrar nu vem det är som innehar Emilssons impellertillverkningsutrustning. Utredningen fortsätter.

2009-07-12

Wisdom of the crowd

Läste följande debattinlägg på Newmill imorse "Wisdom of the crowd" säkrare än opinionsundersökningar. En ganska intressant påstående!

Gogglade vidare och fann på Wikipedia följande.

Som nybliven politiker blir jag förstås nyfiken på hur den här typen av kunskap kan göra politiken bättre. Kanske borde jag fråga en folksamling (=crowd)!

2009-07-11

En spännande dag

Idag har varit en spännande dag.

Kjell-Arne Tilley har kontaktat mig om Howlin' Owl musikfesten den 22 augusti och han vill gärna bidra med sina erfarenheter. Kjell-Arne är en rutinerad festivalarrangör och musiker.

Dessutom spånar jag och två kumpaner på ett nytt affärsprojekt. Ett klockrent koncept här i stan som kommer att bli något i hästväg.

Idag beslöt jag mig för att bli fritidspolitiker. Mer om detta lite senare i sommar.

Och så till sist.

Träffpunkt Stallarholmen är ett månadsmagasin som Stefan Seidel producerar. Upplagan ä 2500 exemplar och med 10 utgivningar per år. Innehållet är snyggt paketerat och är en bred blandning av djuplodande kommunjournalistik, reportage och artiklar om livet i Stallarholmen. Stefan söker nu en duktig annonssäljare då tidningen ska växa. Är du den hör av dig till Stefan på stefan snabel-a traffpunkt punkt nu

2009-07-09

Power of the crowd

Här är en Flashmobhyllning till Michael Jackson i Stockholm. Det är dessa tider vi lever i. The power of the crowd!

The Baltatzis Trio


Idag saknar jag den här powertrion. De är hos sin morfar. Hoppas att det inte regnar för mycket på dem. Puss på er älsklingar!
Posted by Picasa

Vår segelbåt!


Så ser hon ut, vår Aphrodite 25. En snart 30 år gammal dam som inte fått ett namn. Det ska bli kul att ta ut henne i sommar. På lördag ska hon sjösättas. Trots sin ringa storlek är båten rymlig och hela familjen får plats.
Notera den speciella båtvagnen som är på tre (!!!) hjul. Landningsställen på ett gammalt militärflygplan har blivit en avancerad båtvagn med hydralisk fjädring. Troligen framtagen av en ingenjör på FMV.
Posted by Picasa

2009-07-06

Ny sideboard!

Vår nya sideboard invigdes idag på morgonen. Hantverkare som jobbar söndagar är bra.
Posted by Picasa

2009-07-01

Läs detta noga.

Anders Mildner skriver i Svenskan om formandet av ett nytt politiskt vi på nätet.
Mildner skriver:

"Alla redskap för verklig delaktighet finns ju redan – varför ska vi då lämna över makten till politiker som dessutom gör allt de kan för att begränsa internet, det vill säga själva förutsättningen för redskapen?"

Han har förstås helt rätt. Läs!

Attityder förändras inte med kriser, eller..?

Jag undra om vi någonsin kommer att få det bättre när attityden är denna:

"How To Tell When a Mall Is In Trouble"
"My fundamental belief is we're an aspirational society. We want to upgrade from Chevy to Cadillac to Mercedes. I don't think that aspect of American society is going to change."


Den som uttalar sig företräder USA:s största shoppingcenteroperatör.

2009-06-25

Stormy Monday goes Howlin'Owl...kanske!

Mitt klubbkoncept Stormy Monday som jag håller en gång i månaden tar nya kliv. Efter fyra mycket uppskattade kvällar i Keramikens hus tar jag nu konceptet ut i Ugglans Park som ligger jämte. Tanken är att under Mälardagen 22 augusti ställa många av de band som varit på Stormy Monday på scenen. Parken är bokad, men ännu är inte finansieringen löst. Jag återkommer i ärendet.

Filosofiskt café en bra idé

I våras var jag nere i Malmö i tjänsten och blev bland annat inbjuden till en kvällsaktivitet hos Liv Cardell. Liv anordnade ett filosofiskt café där en grupp människor i varierande åldrar samtalade och filosoferade kring livets vardagliheter. Några timmar intressanta tankar och reflektioner blev det och ett sug efter mer.
Konceptet Café Philo kommer från Frankrike och finns runt om i hela världen. Säkert finns det ett café nära dig. Testa gärna och gå på ett om du har möjligheten! Det kostar (oftast) inget.

Här kan du läsa mer om Café Philo.

2009-06-23

Det här är viktigt!

Joakim har helt rätt. Och för er som tänker sätta igång valkampanjen redan i höst bör beakta öppenheten som modell. Inget nytt, men värt att poängtera ändå.

2009-06-21

Midsommar, de goda historiernas tid

Tänkte dela med mig av två historier som jag fått läsa under dagen. Bägge gripande i sina olika genrer. Den ena verklig och den andra möjlig.

2009-06-17

Hobbypolitikerns död?

För ett tag sedan lanserades sajten Politikerkoll, som är en sajt där politiker granskas. Sajten vill "...hålla koll på våra politiker och kandidater till politiska uppdrag. Bättre att veta vad de går för än att okritiskt förlita sig på deras fina ord."
Jag antar att detta gäller på riksplanet. Hur initiativ liknande detta skulle fungera på lokalplanet går väl bara att spekulera i. Men tendensen är ganska tydlig. När offentlighetens ljus blir allt skarpare på politikerna, ja då flyttar politiken utomlands. Idag fattas 50 procent av lagarna utanför våra gränser. Problemet vi får då är att ingen vill blir maktlös politiker på hemmaplan, som i sin tur resulterar i ett ökat tjänstemannastyre. Det blir då en obalans som jag tar upp på Margits blog med anledning av Helena Hallgarns avhopp från Barn och utbildningsnämnden i Strängnäs. En sådan utveckling är inte nödvändigtvis dålig.
Men med en alltmer professionaliserad och växande tjänstemannakår i våra statliga och kommunala institutioner borde dessa uppmärksammas mer och vägas upp av en alltmer professionaliserad politikerkår.
Det talar för färre politiker och en mindre politikerorganisation än vad som finns idag. Det som då blir viktigt då är inte sajter som Politikerkoll utan även sådana sajter som Tjänstemannakoll. Men sådana finns inte. Det borde de nu när hobbypolitikern går mot sin död.

Bli inte en främmande fågel i valtider

Det gäller att leva online. Inte bara göra gästspel vid valperioderna. Så tänker jag när jag läser DN:s fördjupning om EU-valet och sociala medier. Bloggen Common Sense har en bra analys.
Vilka Strängnäspartier har tydlig onlineprofil och social media-profil? Vilka partier använder sig av nätet för att aktivera väljarna långt innan valperioderna? Hur många har koll på hur många som faktiskt läser deras bloggar och twitter (om de nu twittrar)?
För exempelvis Strängnäspartiet som har lokal profil kan det finnas anledning att medvetet profilera sig som ett onlineparti. Det är smart, effektivt och slagkraftigt.

2009-06-16

Blir friskolor positivt särbehandlade?

Med anledning av debattinlägget i dagens Strengnäs Tidning Friskolan gynnas mer än den kommunala signerat Erik Rundström, finns det anledning att fundera över hur skolorna använder sina pengar. Rundström hävdar att:

"Den gymnasiala fri– och elitskolan i Strängnäs har råd att hålla sig med drygt 10 lärare per 100 elever, medan den kommunala gymnasieskolan tvingas banta sin organisation till cirka sex lärare per 100 elever. Ger det lika förutsättningar?"

Rundström kunde också lagt till att elevtiden generellt sätt är högre bland lärarna på friskolorna. Man kan invända att Rundström glömmer att peka på vilka 10 friskolelärare som ställs mot de 6 kommunala. Vilken behörighet har dessa? Det kan vara så att priset för en behörig tillsvidareanställd kommunal lärare är nästan en 1,5 visstidsanställd och obehörig friskolelärare som dessutom vet att han eller hon måste leverera för att vara kvar.

Men vad beror detta på? Får friskolorna högre elevpeng? Nej. Avviker de från skolplanen och de mål som finns för skolverksamheten? Nej.
Det finns ingen anledning att hävda att friskolorna särbehandlas. Därför finns det ingen anledning för de kommunala skolorna att särbehandlas heller. Däremot finns det all anledning att fråga sig om de resurser som den kommunala skolan har är de rätta och om de används på rätt sätt. I slutändan är det ju eleverna som väljer vad som är rätt eller fel. Ju fler som väljer friskolealternativet ju aktuellare blir frågan.
Som jag ser det vilar ett stort ansvar på skolledningen att skapa förutsättningar för att skolor ska kunna leverera det som friskolorna gör, om nu friskolorna levererar något som är bättre än de kommunala. Det är en spännande utmaning som fler skolledningar borde anta.

Skolböcker bör vara gratis?

Via jardenberg.se fick jag länken till marknadsföringsguruns Seth Godins blogginlägg om att skolböcker "is a malpractise". Som nyboren skolmänniska som vurmar för nätet kan jag inte mer än hålla med. Men jag undrar vem i Sverige som blivit rik på att skriva läromedel...

2009-06-15

Crowdsourcing en ny väg till demokrati

En vän till mig fick en idé om att Lund borde ha en egen tidning. Lund har idag ingen tidning. Han vände sig till sina vänner på Facebook och vips startades en grupp som spånade fritt om hur man skapar bästa förutsättningar för en tidning. För och nackdelar, pessimister och optimister samlades för att spåna ihop en modern tidning i Sveriges 11.e största stad. Han som satte igång gruppen bodde inte ens i Lund men han fann att det fanns ett stort engagemang för frågan. Han uppmanade alla att "crowdsourca". Jag googlade begreppet och fann många intressanta länkar. En definition fann jag här:

"Crowdsourcing is the act of taking a job traditionally performed by a designated agent (usually an employee) and outsourcing it to an undefined, generally large group of people in the form of an open call."

Själv har jag startat Bevara Visholmen! på Facebook för att aktivera människor och deras engagemang för en grön innerstad i Strängnäs. Här finns det möjlighet att tillsammans ta fram strategier hur man bildar opinion, ägna sig åt politisk aktivism, och påverkar beslutsfattare. Men den stora tanken är att i Strängnäs som inte ens sänder fullmäktige-möten på nätet borde nya medier kunna skapa större engagemang för frågor som berör medborgarna. Här är det få partier som en tänker på möjligheter att vinna väljare och gehör för sin politik.

Strängnäspartiet bland annat vill slopa de kommunala nämnderna, och här kan ny teknologiska koncept stärka engagemanget och öka transparensen i viktiga frågor. Vilket parti vill driva dessa frågor aktivt? En röst väntar på rätt parti.

2009-06-12

Fart i Strängnäs

Idag händer massor i Strängnäs. Båtfest, Herrgårn 1900 på Visholmen, Underbar öppnar och så Stormy Monday förstås. Sommaren har börjat!

2009-06-10

Club Stormy Monday fredag 12 juni

Nu på fredag håller vi klubbafton ner i Keramikens hus. Stormy Monday är en kväll där musik möter mänsklig värme. Musik är nästan alltid bäst när den presenteras i en intim och mysig miljö. Stormy Monday lyckas förena detta till något väldigt speciellt. Nu har vi kört tre kvällar och på fredag är det dags för den fjärde. Du är mer än välkommen att dela den med ett förtiotal andra. Jag hoppas att det blir trångt.
Kan du inte komma så hoppas jag kunna skicka några rörliga bilder från min mobiltelefon via den utmärkta tjänsten Bambuser.com.

2009-06-03

Ideologifritt bra på lokal nivå!

Härförleden hörde jag Tord Tjärnström (s) nervärderande uttala sig om Strängnäspartiet. Partiet saknar ideologi menar han. "Vi har i varje fall en ideologi" uttryckte han om sitt eget parti. Den ideologi han möjligen åsyftade var pragmatismen för han kan väl inte ha menat de historiska värdena rättvisa, solidaritet och alla andra döda teser som (s) så ofta svänger sig med...I praktiken har ju (s) varken copyright på dessa eller ens förmåga att leva efter dem. Nej, det är nog som Margit Urtegard skriver att (s) har tappat den ideologiska kompassen. (S) kovändning i frågan om hemlösa var i Tjernströms fall ett offer på maktinnehavets altare. Men det är en smart taktik, även om det måste ha kännts olustigt att stå och förvara sin hållning samtidigt som starka profiler i det egna partiet tydligt hade ideologiska invändningar. Jag skulle vilja höra Lotta Grönblads åsikter i frågan. Men hon bloggar inte längre, eller...?
Varför är det då smart att agera utan ideologiska preferenser? Jo för att den sedan lång tid tillbaka fört (s) till långvarigt maktinnehav på riksplanet och har lett at de nya moderaterna till en regeringsposition och det kommer inte att förvåna mig den kommer att sträcka sig även över nästa mandatperiod. Jag hävdar att "ideologifritt" faktiskt skulle kunna fungera ännu bättre på lokal nivå. Det talar faktiskt för Strängnäspartiet, så länge värdegrunden bygger på pragmatism och vilja till samarbete. Det är det som fungerar i en komplex värld inte ideologi. Och därför har Tjernström rätt ännu en gång...ideologin, eller snarare ideologiförvirringen kommer att vara (s) "ball and chain" i kommande val, lokalt såväl som nationellt.

2009-05-26

Transparens borgar för kvalitet i kommunarbetet

Kvalitet var på tapeten i gårdagens KF. Bland annat när det gällde införadet av barnchecklista i det kommunala arbetet. Men kvalitet var endast en kort stund i rampljuset, för när den politiska prestigen tog över så försvann kvaliteten. Inte återvände den heller, vilket jag tyckte var synd.
Kvalitet kräver är ett systematiskt, rutinmässigt arbete, som säkerställer att vissa värden uppnås. Vi vet att det fungerar, det ÄR nödvändigt och bör därför tas på allvar.
Hur skulle vi reagera om exempelvis en pilot satte sig ner vid spakarna, utan att kolla sina checklistor för att säkerställa att planets delsystem fungerade, rullade ut på taxibanan för att släppa loss kraften i motorerna? Skulle vi inte bli livrädda? Givetvis säkerställs en säker och trygg flygning genom noggrann kontroll med hjälp av ...just det, checklistor.
Checklistor är verktyg som fungerar. Men det krävs mer än så för att uppnå kvalitet.
Låt mig ta exemplet med flygplanet igen. När vi stiger på ett flygplan ser vi oftast vad piloterna håller på med, dörren står öppen och det bidrar till att vi förstår att det piloterna sköter sig och sitt ansvar. Vi förstår vad piloterna sysslar med. Vi checkar av att de i sin tur checkar av sina listor. Sedan kan vi sätta oss ner och känna oss trygga. Den öppna dörren skapar transparens och transparensen är viktig. Vi ser vad de som rattar vår omedelbara framtid håller på med och känner oss trygga och delaktiga.
Hur är det ställt med tansparensen i det kommunala arbetet? Här tycker jag att det finns en del att önska. Ett exempel: När jag skulle skriva mitt förra blogginlägg om Kultur 10 ville jag veta namnet på kulturnämndens ordförande. Jag medger att jag inte visste det innan jag skrev mitt inlägg. Men när jag sökte på kommunens hemsida fann jag följande sida över kommunens nämndeorganisation:Tom.
Jag vet alltså inte vilka människor som sitter i vilka nämnder och jag vet inte vem jag ska kontakta om jag vill påverka politikerna. Det är på gränsen till nonchalant. Med dagens tekniska hjälpmedel borde vi ställa oss frågor som hur ska följa den kommunala beslutsprocessen i realtid och inte varför hemsidor, som borde vara sprängfyllda med information, gapar tomma. Politikerna borde vara upprörda, medborgarna arga. Transparensen är obefintlig när inte ens politiker på expertpositioner är deklarerade. Vad skapar det?

Det blir Kultur 10!

Det har förekommit spekulationer om att kommunens kulturmanifestation inte skulle bli av nästa år. I gårdagens kommunfullmäktige försäkrade kulturnämndens ordförande Charlotta Steneskog att det blir ett Kultur 10 nästa år. 100 000 kronor som krävs för att genomföra arrangemanget ska inte vara några problem att få fram menade Steneskog.

2009-05-25

Mitt första kommunfullmäktige!

Nu har jag varit där. På kommunfullmäktige. Och det var stundtals underhållande och anmärkninsgsvärt, men mestadels förutsägbart.
Orsaken till att jag var där är debatten på Margits blogg om hur den sittande regeringens ledamöter mer är röstboskap åt partiet än självständiga politiker med ideologisk hemvist i endera parti. Jag var tvungen att bege mig till Djäknehallen i Strängnäs för att bevittna skådespelet med egna ögon och bilda mig en egen uppfattning.
Och så var det.
Men i ärlighetens namn kan detsamma sägas om delar av oppostionen. Det vill säga den delen som var större än två mandat stort. Strängnäspartiet och Mariefredspartiet var i sina inlägg alerta. Och i Dag Bremberg har Mariefredspartiet en stjärna. Det stora regeringspartiet var osäkert, vidmakthöll en linje som jag upplevde att de enskilda ledamöter det inte själva trodde på. Mitt intryck är att vissa socialdemokratiska kandidater faktiskt är överflödiga, precis som det verkar i det stora oppostionspartiet. Mycket politiskt dökött alltså! De knappa 50-talet ledamöter i fullmäktige borde inte var mer än 20 om man dömmer av de som talade i Djäknesalen igår.
Mest diskuterades ett medborgarförslag om barnchecklista och om Långberget skulle sprängas eller inte för att bereda väg för ännu ett tågspår. Och jag måste säga att besluten i de två frågorna som fullmäktige tog inte speglade debatten. Som åhörare undrade jag varför man debatterar. Man debattarer väl för att komma till ett bättre beslut eller...??? Eller är det bara ett spel för galleriet? Jag upplevde det som tidsslöseri och började tänka på att jag borde vara hemnma med mina barn istället för att se hur vuxna leker katt och råtta med deras framtid. Sedan gladdes jag inte med stora delar av församlingen av Tord Tjernströms (s) lilla anmärkning: "Ingen tycks vilja flytta till Åker. Inte ens flyktingar." Direkt osmakligt faktiskt. Men ganska förutsägbart i en politisk pöl i en kommun som har det ganska bra, den ekonomiska krisen till trots. Ja, Strängnäs är en idyll om man dömmer efter kommunfullmäktigemöten. Dynamisk? Njae....

2009-03-13

1000man on the run

Lyssna på detta och ladda ner! 1000man on the run spelade på Stormy Monday på min födelsedag 6 mars. En oförglömlig kväll och natt. Tack grabbar!


Quantcast

2009-03-08

Stormy Monday på Margits blogg

Jag följer med intresse Margit Urtegards blogg. Hon rör och för sig som få och självklart hittade hon till premiären på Club Stormy Monday och jag tror att hon gillade det. Döm själv av hennes inlägg.

af Ugglas är en seger för Pippi

Efter en start på helgen med födelsedag uppvaktad med frukost av mina älskade tjejer och Club Stormy Monday i fredags, ägnade familjen lördagen åt vernissage på nyöppnade Bok & Form och Melodifestivalens Andra Chansen.
Andra Chansen är slöseri med tid, om det inte varit för artister som Caroline av Ugglas. Många tidningar anser att hennes framgångar i Melodifestivalen är en skräll. Harry Amster i Svenska Dagbladet vill se henne ute ur tävlingen. Jag tror att vi behöver henne. Musikaliskt bryter af Ugglas ingen ny mark. Hon följer en musikalisk genealogi som började på 50-talet via soullegenden Curtis Mayfield och vidare med arvtagare som Jimmy Hendrix och Janis Joplin och många andra i soulgenren. Det af Ugglas gör i Snälla snälla, är att stanna upp och fånga oss där vi är förlorade och fångade i ett TV-format som för länge sedan dövat oss från kritiskt tänkande och givit oss en trygg normalitet. Hennes till synes klumpiga rörelsemönster och staccatorika frasering, väcker oss och ger oss ledtrådar ut ur förutsägbarhetens labyrint. Vi vill inte alltid vara trygga, trots att trygghetens lov så ofta besjungs. af Ugglas ger uttryck för uppror på ett charmigt och älskvärt sett, på samma sätt som Astrid Lindgrens Pippi Långstrump gör. af Ugglas är scenens Pippi och den artisten behöver vi. Därför kommer hon att gå långt...längre än den trygga normaliteteten någonsin har förutsättningar att ta oss.

2009-02-23

Följ mig på Twitter

Twitter är en lika utmärkt som briljant idé. Här kan människor följa varandra och få koll på varandra.

Vill du följa mig på Twitter klickar du på den här länken.

Första dagen på nya jobbet


I fredags fick jag nytt jobb, som informatör och marknadsförare på ett kommunalt gymnasium i Eskilstuna.
Idag måndag var min första arbetsdag på Rinmangymnasiet. Många nya ansikten på en mycket på den mycket stora skolan blev det. Inte konstigt att jag är helt slut, men jag är övertygad om att det kommer att bli en spännande resa mot Teknikcollege Mälardalen och Sveriges bästa gymnasieskola.