2009-10-30

Strängnäs vill framåt med legitim majoritet

Eskilstuna Kuriren tar i dagens ledare, med anledning av Fredrik Lundgrens (fp) debattinlägg upp det som sedan länge varit uppenbart för oss som bor i Strängnäs: Visholmen kommer att bli en valfråga 2010, vilket vi i Strängnäspartiet upprepade gånger har hävdat.

Ledarens försök till analys, som leder fram till det i Strängnäs skulle finnas alltför stora fokus på dagsaktuella frågor, leder ledaren helt i fel riktning. Ledaren bortser från, i sin hyllning av folkpartisten Fredrik Lundgrens debattinlägg, att den sittande sosseledda majoriteten inte är en vald allians. Denna majoritet vars legitimitet man kan sätta stora frågetecken till, har ett litet förtroende i opinionen. Detta förtroende har ytterligare försvagats av panikbeslut i viktiga kommunala angelägenheter som i exempelvis skolfrågan.
Att låta denna samling avgöra Strängnäs framtid är ett hån mot väljarna och därav många nej-sägare i Strängnäs.
Jag konstaterar efter att ha följt de politiska tumultet i Strängnäs under ett par års tid att Visholmsfrågan inte handlar om konservativa, "not in my backyard"-resonmang, som ledaren antyder, utan att det finns en längtan efter eftertänksamhet och ett sunt förhållningssätt till utveckling som handlar om kommunens förutsättningar för tillväxt.
Dessutom finns det en stor önskan om förankring, dialog och demokrati. Det många i Strängnäs upplever är det motsatta: hemlighetsmakeri, svågerpolitik, kortsiktighet, despoti och inkompetens. Många vill inte att deras skattepengar ska gå till sådant. Därför rungar det "nej" i Strängnäs. Men detta "nej" ska tolkas som ett "ja" till förändring.

Uppdatering: Jan Eriksson, Strängnäspartiet, har skrivit ett debattsvar här


Uppdatering 2: Lillemor Mundebo skriver i ett debattsvar följande:

Till sist en kommentar till Fredrik Lundgrens tal om ”särintressen”. Så kallar han dem som gör motstånd mot olika byggprojekt, i motsats mot de politiker som förmodas se till helheten. Men tänk om det inte är ”särintressen” som protesterar. Kanske är det i stället människor som står för helhetssynen, som har förstått Strängnäs särprägel och vill värna den, vare sig de flyttat hit eller rentav är födda här. Det i särklass största och mest inflytelserika särintresset är i stället byggbolagen, som kräver förmåner och får de flesta av sina önskemål tillgodosedda. I stället för att litet föraktfullt avspisa oliktänkande med epitetet ”särintressen” bör politikerna noga lyssna på människors uppfattningar och alternativa förslag.

Det kan inte sägas bättre.


Andra röster som Mats Werners anser att det inte finns fog för farhågor och att den enda som är intresserad av att bygga i Strägnäs är Persson. Illa nog.

8 kommentarer:

Dag Bremberg sa...

Mkt bra! Vi kanske skulle skriva en debattartikel utifrån ditt resonemang?

Patrick aka Bee sa...

Hej Dag,

Tack! Roligt att du vill skriva något tillsammans.
Jan Eriksson och jag håller på att snickra på en debattartikel. Kanske skulle vi kunna vara flera om detta?
Jag ska höra med Jan.

MVH

P.

Jan Eriksson sa...

Kör hårt tycker jag. Men håll det på en enkel nivå så att Mats Werner också förstår...

Mats Werner sa...

Hej Patrick!
Blanda inte in Visholmen för min del. Mitt inlägg hade inte ett dugg med Visholmen att göra. Där har vi en helt klar uppfattning som finns i det kulturhistoriska handlingsprogram jag skrev för mitt parti före förra valet. Vi nämner inte vare sig bostäder eller hotell där även om vi inte skulle varit motståndare till en viss försiktig bostadsbebyggelse för att skapa ett legitimt liv dygnet om på holmen. Eller ett hotell - utan torn (om det inte ritas av Calatrava, Frank Gehry, salig Frank Lloyd Wright eller någon annan arkitekt av motsvarande dignitet)

Patrick aka Bee sa...

Hej Mats,
Du säger att du inte vill associeras med det som Jan skriver i sitt debattsvar. På vilket sätt knyter jag ditt blogginlägg till vår ståndpunkt i Visholmsfrågan?

P.

Jan Eriksson sa...

Debatten som jag tror Dag syftar på, och även du Patrick, är snarare att stora viktiga beslut nu tas av en majoritet som inte är legitimt vald. Får det människor att reagera annorlunda vid förändringar än om en legitimt vald majoritet tar beslut? Det handlar ju inte om Visholmen, även om det är ett bra exempel.

Patrick aka Bee sa...

Jan,
Huvudet på spiken! Jag tror att definitivt en ny och legitim majoritet skulle få större förtroende och möta på mindre motstånd. Men inte om det är "politics as usual" i Strängnäs. Här finns en hel del för en nya majoritet att rannsaka. Vill vi ha mer av samma vara eller vill vi han förändring. Strängnäs röstar nej till det förra och ja till det senare.

Dag Bremberg sa...

Förändring är ett nyckelord här (med risk att låta som att jag försöker plagiera Obama).
Viljan till förändring är det som idag delar kommunens partier. De tre styrande motsätter sig i princip alla förändringar av den politiska organisationen, av de gamla strukturerna och de förlegade arbetsformerna.
Medan de sluter sig inåt visar en stor del av oppositionspolitikerna att vi tror på öppenhet och nytänkande.
Vi sätter fokus på kvalitet snarare än kvantitet.
Vi tror på människors förmåga och vilja att bli delaktiga.
Vi är övertygade om att medborgarna/brukarna, inte minst de unga, ofta har bättre svar än politiker och tjänstemän i kommunhuset.
Vi vet att människorna i vår kommun vill ha förändring!