2010-04-27

Kulturens verkan på vårt välbefinnande

Lena Andersson skrev i förra veckan en underbar ledare i DN på temat vad konsterna är bra för.

Hon inleder sin ledare:

"Blir man en bättre och mer insiktsfull människa av konst och kultur? I så fall vore litteraturkritiker, författare, konstnärer, regissörer och skådespelare särdeles fantastiska och mogna personer, då de arbetar med det hela dagarna under hela livet. Så är tyvärr inte fallet.

Mänskligheten begår alla misstag på nytt och på nytt trots att litteraturen, filmen, konsten och teatern, för att inte tala om forskningen, oavbrutet påvisar och förklarar mekanismerna bakom elände, elakhet och dårskap. Så vad är poängen med all konst om mänskligheten inget lär sig? Skönhetsupplevelser? Förströelse för stunden? Ska staten bekosta det?"

Lena Anderssons självklara ja, känns befriande i tider av rationell monomani och ekonomism.

I själva verket ställer hon det rationella och reaktiva djuret, som ekonomismen reducerar oss till mot den reflekterande intelligenta människan kapabel att skapa sin egen verklighet och öde, mot varandra.

Andersson skriver:

"Ty utan konst och kultur tillgängliga för alla vore livet ännu brutalare än det är."

"Till kulturens och konstens betydelse måste man förhålla sig en smula religiöst: Svårt att leda nyttan i bevis, man får tro på det och lita till uppenbarelsen och det egna uppfyllande mötet. Väldigt många har haft rena epifanier av kultur och konst. Den kan ibland rädda förståndet på en."

Låt alla få sitta ner vid kulturens och konsternas lägereldar, då känner vi oss mindre ensamma och livet, hur det än ter sig för envar, så mycket lättare att ha på vår lott.

2010-04-22

Upp och ner i lokaldemokratin

I Sotenäs vill fullmäktiges ordförande lägga ner kommunfullmäktige. Om det står det att läsa här. I Strängnäs går vi åt andra hållet. Vi ökar med sex ledamöter efter höstens val, till 55 från dagens 49. Upp och ner således. Men det är fortsatt så att det är få röster som hörs. Det ändrar inte antalet kommunfullmäktigeledamöter på. Däremot skiljer sig kostnaden för att hålla dessa röster vid liv.

Tillägg:
Dag Bremberg kommenterar det felaktiga påståendet som Björn Lind (fp)far med i Måsen om att Strängnäs måste ha 55 mandat. Läs Dags inlägg här.


Tillägg 2:
Niklas Strömberg (sp) har i dagens Strengnäs Tidning pekat på hur det står till med demokratin i kommunen i ett svar till folkpartiets Helena Hallgarn. Tungorna verkar vara kluvna i folkpartiet.

2010-04-15

Idag träffade jag näringsministern

Näringsminister Maud Olofsson besökte idag min arbetsplats Rinmangymnasiet. Hon presenterade regeringens vårproposition och gjorde det i sällskap av ett stort lokalt pressuppbåd och många elever. Eskilstuna Kuriren rapporterar om hennes ärenden här.

Jag fick en pratstund med näringsministern efter hennes presentation.