2009-11-30

Tosteröskolan blir kvar!

De tysta talade till slut. Och det var en eftergiftens röst som lät meddela att Tosteröskolans elever inte tvingas flytta. Det är en seger för alla föräldrar och lärare som inte vek ner sig. Bra jobbat!!! Engagemang lönar sig och det har bara börjat!

Kultur för vem?

Den frispråkige Alexander Bard säger i tidningen Fokus att kulturen "...har blivit en pensionärsverksamhet". Ser man på den nämnd jag sitter i här i Strängnäs kulturnämnden så har Bard rätt. Fler är närmare pensionering än studenten. Vad innebär det för synen på ungas kulturyttringar och hur möter vi barn och ungas behov av kultur?
Nu vet jag att det pågår ett digert arbete på Multeum i Strängnäs, men det är inom ramen för etablerad och accepterade kulturyttringar. Unga står ofta för det nya, innovativa och oetablerade. Vilken inblick har vi som bestämmer i dessa nya uttryck och på vilket sätt välkomnar vi dem?
Imorgon inviger vi en park, Augusta Widebecks park, mitt emot kommunhuset. Widebeck var en förebild för sin tids kvinnor och förebilder behöver vi fler av. Men vem appellerar denna park och detta monument till? Är parken inte i själva verket ytterligare ett tecken på att kultur är för oss som har närmare till pension än till en ljusnande framtid?

2009-11-27

Skäms!

I vår grannkommun vanvårdar bönder sina svin. I Strängnäs vanvårdar man barnen genom att systematiskt utsätta dem för saker som hämmar deras utveckling, ständiga uppbrott, färrre lärare, större läroanstalter och dålig skolmat. Det märkliga är att så få tycker att det senare är oroväckande. Skäms ta mig fan!

2009-11-17

Grattis Jens!

Grattis till Jens och Bok & Form i Strängnäs som haft förmånen att få formge Drottning Silvias bönbok. Nu har boken kommit ut och Svenskan skriver om den här.

2009-11-16

Varning! Nördigt.

Jag har en källare och där finns allehanda skrot. Jag jobbar med stenåldersteknik - elektronrör. Men jag är inte värst. Den här killen är underbar. Han bygger allt själv. Lyssna och...ja, njuta kan man väl ändock inte, men fascineras.

2009-11-12

Visholmen igen...

Jag har sagt det förr och jag säger det igen. Slaget om Visholmen handlar om mötet mellan det nya och gamla Strängnäs. En fight mellan de som väljer att bo i Strängnäs för dess kvaliteter som småstadsidyll och de som hemmablinda förringar Strängnäs värde. De senare företräder en samhällsbyggnadsmodell som i grunden bygger på kvartalskapitalism som företräds av entreprenörer med stark drivkraft och vilja. I Strängnäs är dessa synnerligen framträdande.
Jag förringar inte vikten av driftiga människor. Vi behöver fler sådana. Inom alla områden. Men driften måste styras av värden som är mycket större än att ha störst kristallkrona. Det saknar jag i Strängnäs. Jag saknar framförallt politisk drivkraft och politiker med en större agenda än att få ihop ekonomin, även om det är viktigt. Men det är inte viktigast. Ekonomi är medel för att uppnå ett samhälleligt värde. Entreprenörer är sällan goda samhällsbyggare. De är rastlösa vinstmaskiner. Gott så, men de ska inte styra samhällsbyggnaden.
Eskilstuna Kurirens kampanj för ett kommersialiserat Visholmen är ett stöd för entreprenörer som samhällsbyggare. Det är en farlig ståndpunkt och utveckling. Jag läser därför med glädje och befrielse Karl-Yngve Åkerström inpass Voronovs lördags-odyssé. Voronov ser Visholmsdebatten som en kamp mellan bakåtsträvare och utvecklingsivrare. Opinionen är emot honom. Det visar inte minst Åkerströms inpass.

Poeten Patrick

Som kronisk episodiker återkommer mina passioner i sjok. Mina passioner blommar upp och tynar bort, för att efter en tid blomma upp igen. I en annan prakt eller åtminstone i en annan skepnad. Poesi är en sådan passion.

De senaste 24 timmarna har jag haft en stor känsla av oro. Det är tiden, tonerna, tempot och tankarna som samverkar till en stark känsla i mig. Och jag har svårt att vara oberörd. Viljan att skriva kryper fram.
Jag delar några rader med dig för att du ska få känna på hur det känns att vara mig just nu.

Året noll

Här bor mörkret,
Svart som sot
En mantel
en hantel
en plats för
vårt spel
Här är knivarna
Vita
O röda på morgonen
De fyller hålen
Attackerar målen
Sällar sig till alla ropen
O skålen.
Ymnigt hon blöder
Den skada hon göder
lierar sig med
livmodern
Blöder.

2009-11-07

Voronovs vacklande demokratisyn

Alex Voronov ondgör i lördagens tidning sig över demokratin i Strängnäs. Han konstaterar att vägen till politikerna i Strängnäs är kort (sic). Det han menar är att politikerna viker ner sig för opinionen. Vilken demokratisyn är det egentligen Voronov och Eskilstuna Kuriren företräder? Det gamla brukssamhällets machodemokrati eller det transparanta nätverksammhällets?
Voronov bortser från det faktum att viktiga beslut måste fattas av en legitim regering. Styret i Strängnäs har varken opinion eller opposition med sig. I dag regerar en trojka Strängnäs som säger sig vilja bryta vallöften och gör det också gång efter annan. Den demokratiska aspekten bryr sig inte Voronov om när han propagerar för att låta Visholmen bli den skattkista med vilken Strängnäs ekonomiska problem blir lösta. Voronov vet mycket väl att det krävs en etablering av ett kasino av Monaco-klass för att få Strängnäs ekonomi på fötter. Såvida inte Voronov önskar sig ett kasino så undrar jag varför han så starkt vurmar för ett Visholmen med bostäder och konferensanläggning.
Strängnäs bör rimligtvis växa utåt och inte uppåt.

2009-11-03

Facebook för lokal aktivism

Först började vi med Bevara Visholmen!, sedan kom Rädda Tosteröskolan och nu senast Protest mot att flytta ut Strängnäs Kulturskola till campus. Allt detta på Facebookl. Jag konstaterar att det finns ett politiskt engagemang som inte kommer till tals på traditionellt vis. Demokratins röst hörs på nätet. Synd att inte alla våra förtroendevalda vill delta.

Kommunledningen bloggar...i Haninge

Haninge är en kommun som möter framtiden där den är. På nätet. Kommunledningen bloggar. Något att ta efter för en ny majoritet 2010?