2009-10-30

Strängnäs vill framåt med legitim majoritet

Eskilstuna Kuriren tar i dagens ledare, med anledning av Fredrik Lundgrens (fp) debattinlägg upp det som sedan länge varit uppenbart för oss som bor i Strängnäs: Visholmen kommer att bli en valfråga 2010, vilket vi i Strängnäspartiet upprepade gånger har hävdat.

Ledarens försök till analys, som leder fram till det i Strängnäs skulle finnas alltför stora fokus på dagsaktuella frågor, leder ledaren helt i fel riktning. Ledaren bortser från, i sin hyllning av folkpartisten Fredrik Lundgrens debattinlägg, att den sittande sosseledda majoriteten inte är en vald allians. Denna majoritet vars legitimitet man kan sätta stora frågetecken till, har ett litet förtroende i opinionen. Detta förtroende har ytterligare försvagats av panikbeslut i viktiga kommunala angelägenheter som i exempelvis skolfrågan.
Att låta denna samling avgöra Strängnäs framtid är ett hån mot väljarna och därav många nej-sägare i Strängnäs.
Jag konstaterar efter att ha följt de politiska tumultet i Strängnäs under ett par års tid att Visholmsfrågan inte handlar om konservativa, "not in my backyard"-resonmang, som ledaren antyder, utan att det finns en längtan efter eftertänksamhet och ett sunt förhållningssätt till utveckling som handlar om kommunens förutsättningar för tillväxt.
Dessutom finns det en stor önskan om förankring, dialog och demokrati. Det många i Strängnäs upplever är det motsatta: hemlighetsmakeri, svågerpolitik, kortsiktighet, despoti och inkompetens. Många vill inte att deras skattepengar ska gå till sådant. Därför rungar det "nej" i Strängnäs. Men detta "nej" ska tolkas som ett "ja" till förändring.

Uppdatering: Jan Eriksson, Strängnäspartiet, har skrivit ett debattsvar här


Uppdatering 2: Lillemor Mundebo skriver i ett debattsvar följande:

Till sist en kommentar till Fredrik Lundgrens tal om ”särintressen”. Så kallar han dem som gör motstånd mot olika byggprojekt, i motsats mot de politiker som förmodas se till helheten. Men tänk om det inte är ”särintressen” som protesterar. Kanske är det i stället människor som står för helhetssynen, som har förstått Strängnäs särprägel och vill värna den, vare sig de flyttat hit eller rentav är födda här. Det i särklass största och mest inflytelserika särintresset är i stället byggbolagen, som kräver förmåner och får de flesta av sina önskemål tillgodosedda. I stället för att litet föraktfullt avspisa oliktänkande med epitetet ”särintressen” bör politikerna noga lyssna på människors uppfattningar och alternativa förslag.

Det kan inte sägas bättre.


Andra röster som Mats Werners anser att det inte finns fog för farhågor och att den enda som är intresserad av att bygga i Strägnäs är Persson. Illa nog.

2009-10-29

Kulturskolan nästa panikflytt?

Nästa bricka i kommunens ekonomiska limbo är Kulturskolans och Resurscentrums lokaler. En flytt till Campus-området har utretts av bildningschefen Lillemor Bylund, skriver Kuriren. Protesterna mot en flytt är högljudda och en Facebook-grupp har bildats för att samla ihop missnöjet mot förslaget.

4 november (kl. 18.30 på Multeum) tas frågan upp i Kulturnämnden och det mötet ser jag fram emot som ledamot av Strängnäspartiet och oppositionen.

En flytt kommer att göra det svårt för barnen att ta sig till sina aktiviteter. Kulturskolans attraktionskraft är jämte dess centrala och lättillgängliga läge, den kompetenta personalen. En flytt till Campus kommer att försvaga Kulturskolans ställning, och bli mindre attraktiv som arbetsplats.

I de strategiska målen sägs det att kulturnämndens arbete ska prioritera barn och ungdomar. En flytt till Campus går i motsatt riktning och jag kommer att förorda ett avslag på ett förslag när det väl kommer till beslut.

Att Campus har tomma lokaler kan inte belastas de som har sin barn i Kulturskolan eller personalen på Kulturskolan. Vi får inte låta Campus bli den ekonomiska smitt- och oroshärd som den nu är. Isolera istället projektet och se till att det blir långsiktigt bärkraftigt utan att äventyra andra kommunala verksamheter.

2009-10-25

Secondhand i Strängnäs

Jag älskar lördagar. Då ser jag fram emot att få strosa ner på stan i en timme eller så för att gå i Strängnäs fyndbutiker.

Jag har gjort en kart över secondhand-butikerna. Kanske har jag missat någon.

Här är den i varje fall.


Visa Second Hand-shopping i Strängnäs på en större karta

2009-10-24

Förändra för ett mer jämlikt Strängnäs

Dag Bremberg har på sin blogg skrivit om att tonårstjejer glöms bort. Dag skriver:

De trivs inte i skolan, i samma grad som pojkarna eller gymnasielever eller vuxna på sina arbeten.
Ungefär en av tre högstadieflickor svarar att de inte trivs med skolan. Värst är det i år 9 då betygshetsen är en realitet.
Var tredje äter inte skolllunch och drygt 12 procent röker. Dagligen. Trots att det faktiskt är olagligt att köpa cigaretter!
Även när det gäller våld avviker Strängnäsflickorna negativt. Bara 60 procent av dem känner sig trygga på kvällen i sitt eget bostadsområde. Mer än var trejde har utsatts för fysiskt våld av en "jämnårig".

Är detta okej? Eller är det ett politiskt ansvar att göra något innan det blir ännu värre?

Mitt svar är: NEJ det är inte okej! Och JA vi som politiker kan göra massor. Jag vill peka på några saker.

I vår kommun är det i huvudsak pojkar som får uppmärksamheten. Nu senast i debatten om Larslunda här i Strängnäs där Jens Persson vill investera pengar på Vasavallen istället för att hålla fast vid en satsning på jämlika sporter så som basket, handboll, volleyboll eller mer tjejdominerade sporter som gymnastik. Margit skriver om detta här.
I en kommun präglad av manliga strukturer och förhållningssätt (läs militären och kyrkan), måste vi stärka tjejers självkänsla. Det är viktigt för ett jämlikt samhälle.
Skapandet av Augusta Widebäcks park är ett sätt att uppmärksamma kvinnor som satt sin prägel på Strängnäs. Det finns fler och alla dessa måste det sättas ljus på. Här kan vi ta hjälp av ungdomarna och deras kreativitet. I kulturnämnden i början av november kommer namngivningen av Den nya skolan som den preliminärt heter att tas upp. Här har ungdomsrådet föreslagit Kristina-skolan som en pendang till Thomas-gymnasiet. Övriga instanser har förordat Paulinska skolan av kostnads- och av historiska skäl. Men återigen befäster man strukturer istället för att befrämja nya.
Min inställning är att vill man förändra så förändrar man. Vill man inte göra man inget. Och det är det alla remissinstanser har signalerat. Ingen förändring!
Kristina har inget med Strängnäs (vi har dock Drottning Kristinas trädgårdar) att göra men väl med Gustav Vasa, som hade två fruar med namnet Kristina. Vasaskolan ligger bredvid Den nya skolan och då bör Kristina-gymnasietskolan ligga jämte menar ungdomsrådet. Dessutom är drottning Kristina en historisk personlighet, väl i samklang med Strängnäs historiska profil, en kvinna med stark drivkraft och en mystik som jag tror många tjejer kan identifiera sig med. Jag tycker att ungdomsrådets motivering är både intressant och fyndig och värd att ta på allvar. Deras förslag är ett önskemål om förändring. Den gör vuxenvärlden klokast i att hörsamma.
Det finns fler områden där vi kan stärka unga tjejer och här måste det finnas en vision och en gemensam agenda. Men politik som enbart handlar om ekonomiska argument är enkönad och alltid manlig. En sådan står den rådande majoriteten för. Det är dags att förändra detta.

Rättelse: Jag har felaktigt påstått att Den nya skolan är ett gymnasium. Det är det förstås inte utan ett högstadium. Ber om ursäkt för detta.

2009-10-22

Låt inte de vilsna styra!

Strängnäspartiet har i en debattartikel påpekat att majoriteten tappat tron på den kommunala skolan. Flytten av Tosteröskolan understryker våra misstankar. Den S-ledda majoriteten ser skolan som en kostnad istället för en investering, och även det ett tecken på vilsenhet.

På annan plats har jag skrivit att majoriteten på det här sättet indirekt överför en fungerande och efterfrågad verksamhet till det privata näringslivet. Inget fel i sig, men knappast rakryggat och ärligt mot S-väljare som värnar om en stark kommunal skola. Det här är ett svek mot sina egna.

Tiden håller på att springa ifrån majoriteten och trycket på C, Fp och S-ledningen ökar. Men den vilsna panikpolitik som nu förs tyder på dåligt självförtroende i toppen. Att inte bjuda in till dialog och samtal med oppositionen om de stora gemensamma problemen är återigen tecken på ett politiska ohållbart ledarskap. Det är dags att se till så att de vilsna inte får styra efter valet 2010!

Ännu en kvarnsten runt majoritetens hals

Förskolans barn får inte tillräckligt med mat skriver Kuriren. Och den mat som väl serveras är inte något man kan vara stolt över. Den mat mina barn får i skolan, och som kommer från samma centralkök, gör att jag mår illa av bara tanken. Det här måste också åtgärdas av en ny regering 2010. För dagens majoritet lär väl inte tycka att det är ett problem...skit in skit ut brukar det heta.

2009-10-21

Att tala om vin(S)t i skolan är okej

Nu visar (S) sitt rätta jag.

– Det innebär en vinst på nästan tre miljoner kronor per år, säger nämndordförande Lotta Grönblad (S).

Uttalande gör hon i samband med BUNs beslut att lägga ner Tosteröskolan och placera eleverna i Karinslundsskolan istället.
Här väljer majoriteten att lägga ner en fullt fungerande skola, för att fylla ett tömd och ful byggnad med elever. Jag undrar om föräldrar och personalen tycker att det är en vinst?

Jag konstaterar att när fan sätter sig med C och Fp blir han borglig.

Margit kommenterar även hon skolflytten.

2009-10-20

Information är ett universalmedel

Sju av tio riksdagaledamöter tänker vaccinera sig mot svininfluensan skriver DN idag.

De som inte kommer att vaccinera sig anses bristfällig information vara orsaken enligt tidningen.

Som botemedel mot informationsbristen många ledamöter verkar lida av rekommenderar hon sajten krisinformation.se.

– Den länkar till svenska myndigheter och där finns sakliga svar på de flesta frågor. Ibland kan vi som håller på och informerar känna att vi överinformerar, men det här visar väl att det ständigt behövs tillförsel av ny information.

Det är väl då tur att Maria Larsson inte är kommunikationsminister.

2009-10-15

Jag är så stolt...

Jag ser då och då på Matakuten i TV4. Ett bra program som gör nytta och inte enbart är underhållning, trots att det är alltid lika underhållande att se Bert Karlsson passionerad och heligt förbannad. Säga vad man vill om karln, men ibland är han en hjälte.
Tv-programmet försöker höja kvaliteten på maten i skolan, genom att visa att det faktiskt går. Hög kvalitet (närodlat, ekologiskt, "hemmalagat" osv) på maten i skolan är egentligen en självklarhet, men långt ifrån verklighet på många håll.
Jag jobbar själv på en kommunal skola, Rinmangymnasiet i Eskilstuna som går i rätt riktning. Vår skolmat är fantastisk och eleverna uppskattar den! Vi har en professionell kökschef som har förmåga att lyfta mattanterna till nya höjder och det är med tillförsikt som vi ser fram emot att gå mot matsalen varje dag. Till och med den där speciella lukten...matbespisningslukten...är borta!
Blir det dyrare? Nä, tvärtom. Det blir billigare. Det blir gladare miner, bättre undervisning och bättre skola. När kommer näringslivets företrädare, vars ambitioner och krav på skolan är skyhöga, säga att deras prefabmodeller faktiskt är kontraproduktiva, att det inte är så man bygger morgondagens medarbetare? Nä, tänkte väl det.
Nu är jag stolt och glad att jag jobbar på skola som har mod och insikt att följa sunt förnuft och inte faller för näringslivets propaganda. Ledsen är jag dock att mina barn går på skolor där den insikten inte finns...

2009-10-08

Jag har svarat på en blogg...

Peo Wågström är en rätt skärpt herre som tror att det finns onda och goda, och att han tillhör de senare. Han är så pass gammal att han borde veta bättre.
Jag har svarat på ett av hans inlägg där han funderar över förekomsten av politiska djur och odjur, eller hans föreställningar om sådana. Jag antar att han ser sig som djuret och någon annan är odjuret (förslagsvis en kvinna), i sin lilla dröm och allt enligt samma logik som ovan.
Mitt svarsinlägg får du här, för Peo lär inte posta det på sin blogg:

"Intressant fråga om än retorisk (har svårt för sådana). Den outtalade premissen om att politik är en ständig kamp mellan ideologiska arketyper, kan jag tycka är att reducera ALLA förtroendevalda till politiska odjur och karaktärer som inte utvecklas. Det blir såpopera.
Inte konstig att människor (icke förtroendevalda/väljare???) alienerats från politiken och inte intresserar sig för den efter ett tag. "

2009-10-07

Nämnden fastställde budget

Kvällens kulturnämnd var en ren transportsträcka och avverkades på mindre än en timme. Det stora beslutet togs om budgeten och innebar att Multeum får stå för en stor del av den kommunala besparingen och föreningarna genom borttagna bidrag fick stå för den största. Således blev det ingen ingen höjning av terminavgiften på Kulturskolan, trots att oppositionen ville det och följaktligen reserverade sig oppositionens ordinarie ledamöter mot beslutet. Jag kunde in reservera mig för Strängnäspartiets räkning då jag inte är ordinarie.
Utsmyckningen av Augusta Widebäcks park är uppskjuten på obestämd tid på grund av problem vid själva installationen av den portal som finns i anknytning till konstverket.
En rolig nyhet och välkommet tillskott meddelade kulturchefen Christer Hermansson, som delgav ledamöterna att Multeum testamenterats över en miljon kronor för inköp av litteratur till synskadade. Hur dessa kommer att fördelas över tid och bibltiotek i kommunen lovade Hermanssson att återkomma med.
Vad gäller Multeums ekonomi går den bättre än beräknat då pengar till vikarier under sommaren kraftig minskat. Det känns lite konstigt att nämnden inte upplysts om detta under septembermötet då detta borde varit känt av Hermansson. Jag iddes inte ta upp frågan, men så här i efterhand känns det faktiskt lite surt att inte ha fått veta det när förhandlingarna om budgeten pågick. Framförallt ville jag veta om orsaken till att vikarier inte engagerats i lika hög grad som beräknat. Jag skriver upp det här på nybörjarkontot och en lång dag med konferens på jobbet. Att vara fritidspolitiker är inte helt lätt...

2009-10-03

Slakta heliga skolkor!

Något är fel i Strängnäs kommun.
Strängnäs har en ambition att vara en stad med stark utbildningsprofil.
Lärarförbundet har nyligen gjort en ranking av Sveriges kommuner.
Följande kriterier har Lärarförbundet utgått ifrån när de rangordnat kommunerna:

1. resurser till undervisningen
2. utbildade lärare
3. lärartäthet
4. friska lärare
5. lärarlöner
6. kommunen som avtalspart
7. andel barn i förskola
8. betygsresultat, genomsnittligt meritvärde i åk 9
9. betygsresultat i åk 9 i förhållande till förutsättningarna, SALSA
10. andel elever som är godkända i alla ämnen i åk 9
11. andel elever godkända i alla ämnen i förhållande till SALSA
12. andel elever som fullföljer gymnasieutbildningen inom 4 år
13. andel elever som uppnår grundläggande behörighet för högskolestudier
14. övergång till högskolan

Av landets 290 kommuner kommer Strängnäs på 244:e plats. Läs detta en gång till. 244:e plats. Skulle du vilja sätta ditt barn i en skola i kommun som rankas bland de sämsta i Sverige? Om du övervägde att flytta till Strängnäs med din familj, hur skulle detta påverka dig?

Utvecklingen är förödande och kanske den farligaste bland allt annat moras i Strängnäs. Kommunen leds av människor med svunna tiders ideal. Snacket om Strängnäs som skolstad är en svansföring, som möjligen stämmer på friskolorna, som jobbar hårt men för den kommunala skolan är dessvärre kejsaren naken.
Hur tror kommunledningen att en inflyttning på över 1 procent årligen ska kunna upprätthållas med en så dålig kommunal skola?
Orosmolnen är fler.
Kommunen leds av människor med svunna tiders ideal. De älskar de döda och rädda för det nya. Nyligen hölls debatt i kommunfullmäktige om visionen för skolan. Det var en blek föreställning, där till och med ett av de regerande partiet Folkpartiet, med en stark nationell profil på skolområdet, inte ens gick upp i talarstolen för att presentera sin syn på skolan i Strängnäs. Har man helt givit upp tron på ungdomen? Tänker man inte satsa på barnfamiljer och unga vuxna som ämnar bilda familj i en trygg och vacker miljö? Så verkar det, eller har man tänkt sig att det inte ska finnas en kommunal skola i Strängnäs i framtiden? Det kanske är dags att lägga ut kommunfullmäktigeplatserna på entreprenad...
Alla politiska löften om att barn och unga ska prioriteras sägs med kluvna tungor. Det är de bättre bemedlade 40- och 50-talisterna som kommunen vill få hit. Det är människorna som har sålt sin sina hus i Stockholmstrakten för att avsluta sitt liv i en historisk idyll. Detta är generationer som haft det bästa livet någon generation någonsin haft. Jag missunnar inte någon en behaglig andra ålder, men är det dynamiskt och klokt av en kommun som satsar på tillväxt? Jag ställer mig undrande och tvivlande till en sådan strategi. I min öron låter det mer som social kvartskapitalism, än en långsiktig och hållbar strategi av en kommun som behöver växa varsamt. Vi behöver alla generationer och vi behöver fler företag. Vi behöver inte fler som hyllar det förgångna utan fler som har blicken fäst någon annanstans än på marken.
Vad gäller den kommunala skolans framtid har jag debatterat detta här och här.
Om skolan finns det mer att säga.
Det är kris. Vi måste acceptera det och sätta igång ett arbete som omfattar alla berörda, från politiker till förälder, om hur Strängnäs kommunala skolor ska ta sig till topp hundra på en fem-tio års sikt.
Vi måste sätta djärva mål för den kommunala skolan vad det gäller alla relevanta faktorer som bidrar till bättre rustade elever, bättre unga vuxna och företagsamma människor som trots olika förutsättningar, har en stark framtidstro och egen drivkraft. Det är vi skyldiga kommande generationer.