2009-10-07

Nämnden fastställde budget

Kvällens kulturnämnd var en ren transportsträcka och avverkades på mindre än en timme. Det stora beslutet togs om budgeten och innebar att Multeum får stå för en stor del av den kommunala besparingen och föreningarna genom borttagna bidrag fick stå för den största. Således blev det ingen ingen höjning av terminavgiften på Kulturskolan, trots att oppositionen ville det och följaktligen reserverade sig oppositionens ordinarie ledamöter mot beslutet. Jag kunde in reservera mig för Strängnäspartiets räkning då jag inte är ordinarie.
Utsmyckningen av Augusta Widebäcks park är uppskjuten på obestämd tid på grund av problem vid själva installationen av den portal som finns i anknytning till konstverket.
En rolig nyhet och välkommet tillskott meddelade kulturchefen Christer Hermansson, som delgav ledamöterna att Multeum testamenterats över en miljon kronor för inköp av litteratur till synskadade. Hur dessa kommer att fördelas över tid och bibltiotek i kommunen lovade Hermanssson att återkomma med.
Vad gäller Multeums ekonomi går den bättre än beräknat då pengar till vikarier under sommaren kraftig minskat. Det känns lite konstigt att nämnden inte upplysts om detta under septembermötet då detta borde varit känt av Hermansson. Jag iddes inte ta upp frågan, men så här i efterhand känns det faktiskt lite surt att inte ha fått veta det när förhandlingarna om budgeten pågick. Framförallt ville jag veta om orsaken till att vikarier inte engagerats i lika hög grad som beräknat. Jag skriver upp det här på nybörjarkontot och en lång dag med konferens på jobbet. Att vara fritidspolitiker är inte helt lätt...

Inga kommentarer: