2009-06-25

Stormy Monday goes Howlin'Owl...kanske!

Mitt klubbkoncept Stormy Monday som jag håller en gång i månaden tar nya kliv. Efter fyra mycket uppskattade kvällar i Keramikens hus tar jag nu konceptet ut i Ugglans Park som ligger jämte. Tanken är att under Mälardagen 22 augusti ställa många av de band som varit på Stormy Monday på scenen. Parken är bokad, men ännu är inte finansieringen löst. Jag återkommer i ärendet.

Filosofiskt café en bra idé

I våras var jag nere i Malmö i tjänsten och blev bland annat inbjuden till en kvällsaktivitet hos Liv Cardell. Liv anordnade ett filosofiskt café där en grupp människor i varierande åldrar samtalade och filosoferade kring livets vardagliheter. Några timmar intressanta tankar och reflektioner blev det och ett sug efter mer.
Konceptet Café Philo kommer från Frankrike och finns runt om i hela världen. Säkert finns det ett café nära dig. Testa gärna och gå på ett om du har möjligheten! Det kostar (oftast) inget.

Här kan du läsa mer om Café Philo.

2009-06-23

Det här är viktigt!

Joakim har helt rätt. Och för er som tänker sätta igång valkampanjen redan i höst bör beakta öppenheten som modell. Inget nytt, men värt att poängtera ändå.

2009-06-21

Midsommar, de goda historiernas tid

Tänkte dela med mig av två historier som jag fått läsa under dagen. Bägge gripande i sina olika genrer. Den ena verklig och den andra möjlig.

2009-06-17

Hobbypolitikerns död?

För ett tag sedan lanserades sajten Politikerkoll, som är en sajt där politiker granskas. Sajten vill "...hålla koll på våra politiker och kandidater till politiska uppdrag. Bättre att veta vad de går för än att okritiskt förlita sig på deras fina ord."
Jag antar att detta gäller på riksplanet. Hur initiativ liknande detta skulle fungera på lokalplanet går väl bara att spekulera i. Men tendensen är ganska tydlig. När offentlighetens ljus blir allt skarpare på politikerna, ja då flyttar politiken utomlands. Idag fattas 50 procent av lagarna utanför våra gränser. Problemet vi får då är att ingen vill blir maktlös politiker på hemmaplan, som i sin tur resulterar i ett ökat tjänstemannastyre. Det blir då en obalans som jag tar upp på Margits blog med anledning av Helena Hallgarns avhopp från Barn och utbildningsnämnden i Strängnäs. En sådan utveckling är inte nödvändigtvis dålig.
Men med en alltmer professionaliserad och växande tjänstemannakår i våra statliga och kommunala institutioner borde dessa uppmärksammas mer och vägas upp av en alltmer professionaliserad politikerkår.
Det talar för färre politiker och en mindre politikerorganisation än vad som finns idag. Det som då blir viktigt då är inte sajter som Politikerkoll utan även sådana sajter som Tjänstemannakoll. Men sådana finns inte. Det borde de nu när hobbypolitikern går mot sin död.

Bli inte en främmande fågel i valtider

Det gäller att leva online. Inte bara göra gästspel vid valperioderna. Så tänker jag när jag läser DN:s fördjupning om EU-valet och sociala medier. Bloggen Common Sense har en bra analys.
Vilka Strängnäspartier har tydlig onlineprofil och social media-profil? Vilka partier använder sig av nätet för att aktivera väljarna långt innan valperioderna? Hur många har koll på hur många som faktiskt läser deras bloggar och twitter (om de nu twittrar)?
För exempelvis Strängnäspartiet som har lokal profil kan det finnas anledning att medvetet profilera sig som ett onlineparti. Det är smart, effektivt och slagkraftigt.

2009-06-16

Blir friskolor positivt särbehandlade?

Med anledning av debattinlägget i dagens Strengnäs Tidning Friskolan gynnas mer än den kommunala signerat Erik Rundström, finns det anledning att fundera över hur skolorna använder sina pengar. Rundström hävdar att:

"Den gymnasiala fri– och elitskolan i Strängnäs har råd att hålla sig med drygt 10 lärare per 100 elever, medan den kommunala gymnasieskolan tvingas banta sin organisation till cirka sex lärare per 100 elever. Ger det lika förutsättningar?"

Rundström kunde också lagt till att elevtiden generellt sätt är högre bland lärarna på friskolorna. Man kan invända att Rundström glömmer att peka på vilka 10 friskolelärare som ställs mot de 6 kommunala. Vilken behörighet har dessa? Det kan vara så att priset för en behörig tillsvidareanställd kommunal lärare är nästan en 1,5 visstidsanställd och obehörig friskolelärare som dessutom vet att han eller hon måste leverera för att vara kvar.

Men vad beror detta på? Får friskolorna högre elevpeng? Nej. Avviker de från skolplanen och de mål som finns för skolverksamheten? Nej.
Det finns ingen anledning att hävda att friskolorna särbehandlas. Därför finns det ingen anledning för de kommunala skolorna att särbehandlas heller. Däremot finns det all anledning att fråga sig om de resurser som den kommunala skolan har är de rätta och om de används på rätt sätt. I slutändan är det ju eleverna som väljer vad som är rätt eller fel. Ju fler som väljer friskolealternativet ju aktuellare blir frågan.
Som jag ser det vilar ett stort ansvar på skolledningen att skapa förutsättningar för att skolor ska kunna leverera det som friskolorna gör, om nu friskolorna levererar något som är bättre än de kommunala. Det är en spännande utmaning som fler skolledningar borde anta.

Skolböcker bör vara gratis?

Via jardenberg.se fick jag länken till marknadsföringsguruns Seth Godins blogginlägg om att skolböcker "is a malpractise". Som nyboren skolmänniska som vurmar för nätet kan jag inte mer än hålla med. Men jag undrar vem i Sverige som blivit rik på att skriva läromedel...

2009-06-15

Crowdsourcing en ny väg till demokrati

En vän till mig fick en idé om att Lund borde ha en egen tidning. Lund har idag ingen tidning. Han vände sig till sina vänner på Facebook och vips startades en grupp som spånade fritt om hur man skapar bästa förutsättningar för en tidning. För och nackdelar, pessimister och optimister samlades för att spåna ihop en modern tidning i Sveriges 11.e största stad. Han som satte igång gruppen bodde inte ens i Lund men han fann att det fanns ett stort engagemang för frågan. Han uppmanade alla att "crowdsourca". Jag googlade begreppet och fann många intressanta länkar. En definition fann jag här:

"Crowdsourcing is the act of taking a job traditionally performed by a designated agent (usually an employee) and outsourcing it to an undefined, generally large group of people in the form of an open call."

Själv har jag startat Bevara Visholmen! på Facebook för att aktivera människor och deras engagemang för en grön innerstad i Strängnäs. Här finns det möjlighet att tillsammans ta fram strategier hur man bildar opinion, ägna sig åt politisk aktivism, och påverkar beslutsfattare. Men den stora tanken är att i Strängnäs som inte ens sänder fullmäktige-möten på nätet borde nya medier kunna skapa större engagemang för frågor som berör medborgarna. Här är det få partier som en tänker på möjligheter att vinna väljare och gehör för sin politik.

Strängnäspartiet bland annat vill slopa de kommunala nämnderna, och här kan ny teknologiska koncept stärka engagemanget och öka transparensen i viktiga frågor. Vilket parti vill driva dessa frågor aktivt? En röst väntar på rätt parti.

2009-06-12

Fart i Strängnäs

Idag händer massor i Strängnäs. Båtfest, Herrgårn 1900 på Visholmen, Underbar öppnar och så Stormy Monday förstås. Sommaren har börjat!

2009-06-10

Club Stormy Monday fredag 12 juni

Nu på fredag håller vi klubbafton ner i Keramikens hus. Stormy Monday är en kväll där musik möter mänsklig värme. Musik är nästan alltid bäst när den presenteras i en intim och mysig miljö. Stormy Monday lyckas förena detta till något väldigt speciellt. Nu har vi kört tre kvällar och på fredag är det dags för den fjärde. Du är mer än välkommen att dela den med ett förtiotal andra. Jag hoppas att det blir trångt.
Kan du inte komma så hoppas jag kunna skicka några rörliga bilder från min mobiltelefon via den utmärkta tjänsten Bambuser.com.

2009-06-03

Ideologifritt bra på lokal nivå!

Härförleden hörde jag Tord Tjärnström (s) nervärderande uttala sig om Strängnäspartiet. Partiet saknar ideologi menar han. "Vi har i varje fall en ideologi" uttryckte han om sitt eget parti. Den ideologi han möjligen åsyftade var pragmatismen för han kan väl inte ha menat de historiska värdena rättvisa, solidaritet och alla andra döda teser som (s) så ofta svänger sig med...I praktiken har ju (s) varken copyright på dessa eller ens förmåga att leva efter dem. Nej, det är nog som Margit Urtegard skriver att (s) har tappat den ideologiska kompassen. (S) kovändning i frågan om hemlösa var i Tjernströms fall ett offer på maktinnehavets altare. Men det är en smart taktik, även om det måste ha kännts olustigt att stå och förvara sin hållning samtidigt som starka profiler i det egna partiet tydligt hade ideologiska invändningar. Jag skulle vilja höra Lotta Grönblads åsikter i frågan. Men hon bloggar inte längre, eller...?
Varför är det då smart att agera utan ideologiska preferenser? Jo för att den sedan lång tid tillbaka fört (s) till långvarigt maktinnehav på riksplanet och har lett at de nya moderaterna till en regeringsposition och det kommer inte att förvåna mig den kommer att sträcka sig även över nästa mandatperiod. Jag hävdar att "ideologifritt" faktiskt skulle kunna fungera ännu bättre på lokal nivå. Det talar faktiskt för Strängnäspartiet, så länge värdegrunden bygger på pragmatism och vilja till samarbete. Det är det som fungerar i en komplex värld inte ideologi. Och därför har Tjernström rätt ännu en gång...ideologin, eller snarare ideologiförvirringen kommer att vara (s) "ball and chain" i kommande val, lokalt såväl som nationellt.