2009-06-15

Crowdsourcing en ny väg till demokrati

En vän till mig fick en idé om att Lund borde ha en egen tidning. Lund har idag ingen tidning. Han vände sig till sina vänner på Facebook och vips startades en grupp som spånade fritt om hur man skapar bästa förutsättningar för en tidning. För och nackdelar, pessimister och optimister samlades för att spåna ihop en modern tidning i Sveriges 11.e största stad. Han som satte igång gruppen bodde inte ens i Lund men han fann att det fanns ett stort engagemang för frågan. Han uppmanade alla att "crowdsourca". Jag googlade begreppet och fann många intressanta länkar. En definition fann jag här:

"Crowdsourcing is the act of taking a job traditionally performed by a designated agent (usually an employee) and outsourcing it to an undefined, generally large group of people in the form of an open call."

Själv har jag startat Bevara Visholmen! på Facebook för att aktivera människor och deras engagemang för en grön innerstad i Strängnäs. Här finns det möjlighet att tillsammans ta fram strategier hur man bildar opinion, ägna sig åt politisk aktivism, och påverkar beslutsfattare. Men den stora tanken är att i Strängnäs som inte ens sänder fullmäktige-möten på nätet borde nya medier kunna skapa större engagemang för frågor som berör medborgarna. Här är det få partier som en tänker på möjligheter att vinna väljare och gehör för sin politik.

Strängnäspartiet bland annat vill slopa de kommunala nämnderna, och här kan ny teknologiska koncept stärka engagemanget och öka transparensen i viktiga frågor. Vilket parti vill driva dessa frågor aktivt? En röst väntar på rätt parti.

Inga kommentarer: