2009-06-25

Filosofiskt café en bra idé

I våras var jag nere i Malmö i tjänsten och blev bland annat inbjuden till en kvällsaktivitet hos Liv Cardell. Liv anordnade ett filosofiskt café där en grupp människor i varierande åldrar samtalade och filosoferade kring livets vardagliheter. Några timmar intressanta tankar och reflektioner blev det och ett sug efter mer.
Konceptet Café Philo kommer från Frankrike och finns runt om i hela världen. Säkert finns det ett café nära dig. Testa gärna och gå på ett om du har möjligheten! Det kostar (oftast) inget.

Här kan du läsa mer om Café Philo.

Inga kommentarer: