2009-06-03

Ideologifritt bra på lokal nivå!

Härförleden hörde jag Tord Tjärnström (s) nervärderande uttala sig om Strängnäspartiet. Partiet saknar ideologi menar han. "Vi har i varje fall en ideologi" uttryckte han om sitt eget parti. Den ideologi han möjligen åsyftade var pragmatismen för han kan väl inte ha menat de historiska värdena rättvisa, solidaritet och alla andra döda teser som (s) så ofta svänger sig med...I praktiken har ju (s) varken copyright på dessa eller ens förmåga att leva efter dem. Nej, det är nog som Margit Urtegard skriver att (s) har tappat den ideologiska kompassen. (S) kovändning i frågan om hemlösa var i Tjernströms fall ett offer på maktinnehavets altare. Men det är en smart taktik, även om det måste ha kännts olustigt att stå och förvara sin hållning samtidigt som starka profiler i det egna partiet tydligt hade ideologiska invändningar. Jag skulle vilja höra Lotta Grönblads åsikter i frågan. Men hon bloggar inte längre, eller...?
Varför är det då smart att agera utan ideologiska preferenser? Jo för att den sedan lång tid tillbaka fört (s) till långvarigt maktinnehav på riksplanet och har lett at de nya moderaterna till en regeringsposition och det kommer inte att förvåna mig den kommer att sträcka sig även över nästa mandatperiod. Jag hävdar att "ideologifritt" faktiskt skulle kunna fungera ännu bättre på lokal nivå. Det talar faktiskt för Strängnäspartiet, så länge värdegrunden bygger på pragmatism och vilja till samarbete. Det är det som fungerar i en komplex värld inte ideologi. Och därför har Tjernström rätt ännu en gång...ideologin, eller snarare ideologiförvirringen kommer att vara (s) "ball and chain" i kommande val, lokalt såväl som nationellt.

1 kommentar:

Margit Urtegård sa...

Hej Patrick.

Jag håller med dig; ideologifritt är bra på lokal nivå. När det gäller socialdemokraterna så är det mycket tydligt att det är makten framför allt som styr deras agenda.

Med vennlig hilsen
Margit