2010-11-30

Ännu en förlust för de unga

Kulturnämnden och bildningsförvaltningen sade nej till en graffitivägg i Strängnäs. Det tycker jag är både tråkigt och fel. Jag skulle varit där men kunde inte gå och beklagar det jag djupt. Strängnäs skulle bli mer dynamiskt om även ungdomar fick ta plats i centrum, som det är nu ska ungdomar helst inte synas utan snarare förvisas ut i periferin och bana plats för en resurstark borgerlighet. Det är en oerhört tragisk utveckling. Jag hoppas att mina forna partikamrater i Strängnäspartiet argumenterar i kommunfullmäktige för ungdomars rätt till staden.

Publicerat på http://www.baltatzis.se.

2010-11-24

Dags att kliva av...

Den kan förefalla kort. Min tid som politiskt aktivt, men nu är den över. För den här gången. Jag har efter valet funderat en hel del på hur mycket tid och energi som det politiska engagemanget kräver. Och jag kommer hela tiden fram till samma svar. Alltför mycket. Det är OK så länge man känner att man gör det med glädje och att andra gläds åt det man gör. På senare tid har det inte varit så och då är mer tidskrävande politiska uppdrag fel väg att gå. Jag har idag ställt mina politiska förtroendeuppdrag i Strängnäspartiet till förfogande och hoppas all välgång för partiet och mina partikamrater.
 Politiskt intresserad har jag varit i hela mitt liv och kommer att var det även i fortsättningsvis.
Kom ihåg: Den som har roligast vinner!

Publicerat på http://www.baltatzis.se.

2010-11-21

Att sky elden...

Strengnäs Tidning har i en ledare uttryckt oro över att ledande politiker i Strängnäs vägrar att debattera i tidningen. Alex Voronov har i ett ledarstick bett de styrande i Strängnäs att förklara hur de resonerat i bildandet av den nya majoriteten. En högst rimlig hållning då många väljare känner sig lurade. Ledaren skriver:
Vi förväntar oss därför att de två partiernas ledare nu förklarar varför de har valt att styra med Socialdemokraterna.
Jag har kommenterat debatten i en kommentar: Jens Persson slår i ett svar till ledaren in öppna dörrar genom att påstå att han är vald att leverera. Är inte alla valda politiker det? Att Jens Persson undviker att ge offentlighet åt majoritetens resonemang kring ställningstaganden, prioriteringar och beslut, känns mycket märkligt för att inte säga suspekt. Förstår Jens Persson innebörden av sitt ämbete som högste förtroendevald i kommunen? Förstår Jens Persson att hans demokratiska självvalda passivitet bidrar till att förstärka de spänningar som redan finns i Strängnäs-politiken? Perssons svar på Strengnäs Tidnings högst berättigade ledare gör åtminstone mig bekymrad. Fler borde vara oroliga.

Publicerat på http://www.baltatzis.se.

2010-11-08

Malmö visar vägen

Vad kan jag säga om Malmö och MFF:s seger som inte redan blivit sagt härhärhär och här?
Malmö förtjänar framgången och visar att ett multikulturellt lagbygge fungerar. Däremed inte sagt att allt är bra i Malmö, men staden är på god väg att bygga en modern europeisk och kulturellt högintressant stad i utkanten av Sverige.
Jag är lite ledsen att jag inte varit med på resan, men jag är stolt och glad för att Malmös pågar och töser visat att hjärtat alltid är rött oavsett hudfärg och oavsett språk.
Nu hoppas jag att Eskilstuna, som i mångt och mycket står inför samma utmaningar som Malmö gjorde för 20-talet år sedan lyckas med sin vision om den stolta Fristaden. Och Eskilstuna har mycket att lära av Malmö.

2010-11-05

Politisk starr i Åker

Det började som det slutade. Den nya majoriteten i Strängnäs har knappt hunnit berätta för väljarna vilken politik de kommer att få under fyra år, förrän kritiken haglar. Med all rätta. Förklaringen är ett hopkok av inte enbart majoritetspartiernas hjärtefrågor utan även oppositionens. Så blir det när makten framförallt gäller. Det förvånar egentligen ingen. Det som förvånar är att maktens män inte lärt sig av gamla misstag. 

Det är inte så lite arrogant att ha ett kommunalt övertagande av Åkers Folkets Hus som en del av majoritetsförklaringen.

Flera debattörer har påpekat detta och jag kan bara stämma in klagokören. Det är helt enkelt inte rimligt att S-kommunalrådet Tord Tjernströms problem blir en kommunal angelägenhet. Istället för att köpa och sälja fastigheter för skattepengar borde kommunalrådet ägna tid åt viktigare problem: Det historiska S-fästet Åker har blivit ett tillhåll för SD-anhängare vilket i ärlighetens namn måste vara genant för såväl S som Tord Tjernström. Ser kommunalrådet några kopplingar till den förda politiken som Tjernström varit ansvarig för och det tilltagande missnöjet i sin egen hemort? På vilket sätt vill kommunalrådet stärka bildningsfrågorna och demokratifrågorna till gagn för hela kommunen och inte enbart S-rörelsen?

Som jag ser det lider Tord Tjernström av politisk starr. Ska S bli en progressiv och viktig kraft i framtiden är det hög tid att hantera denna blindhet.

Publicerat på http://www.baltatzis.se

2010-11-04

SJ drar in direktåget

Många har sökt upp mig i egenskap av politiker för att de är oroade över förändringar i tågtidtabellen till och från Strängnäs till Stockholm.  Framförallt är det det direkttåget på morgonen 6.58 som många uppskattar och som nu kommer att dras in fr o m 13 december. Utan att jag vet orsaken till varför denna avgång dras in eller känner till förhållandena bakom SJ:s till synes märkliga beslut, anser jag att den här typen av förändringar är olyckliga. Tyvärr är detta inget nytt. SJ har en historik av oväntade förändringar i tidtabellerna och oftast till det sämre.
SJ förstår nog inte vikten av goda kommunikationer till och från orter som vår, när man gång efter annan agerar på det här viset. Ska vi fortsatt ha en hållbar tillväxt i vår kommun är långsiktiga och behovsrelaterade kommunikationer väldigt viktiga. Det borde även SJ vara intresserat av om vill behålla sin gröna profil.
Jag uppmanar att alla de som upplever att SJ begränsar deras möjligheter till arbete på det här sättet att agera.
En vän till mig har börjat samla in namnlistor och jag kommer att höra mig för inom politikerkåren om vilka medel och åtgärder vi kan göra för att se till så att vi får bästa möjliga förutsättningar för in- och utpendling med tåg i vår kommun.

Publicerat på http://www.baltatzis.se