2010-11-05

Politisk starr i Åker

Det började som det slutade. Den nya majoriteten i Strängnäs har knappt hunnit berätta för väljarna vilken politik de kommer att få under fyra år, förrän kritiken haglar. Med all rätta. Förklaringen är ett hopkok av inte enbart majoritetspartiernas hjärtefrågor utan även oppositionens. Så blir det när makten framförallt gäller. Det förvånar egentligen ingen. Det som förvånar är att maktens män inte lärt sig av gamla misstag. 

Det är inte så lite arrogant att ha ett kommunalt övertagande av Åkers Folkets Hus som en del av majoritetsförklaringen.

Flera debattörer har påpekat detta och jag kan bara stämma in klagokören. Det är helt enkelt inte rimligt att S-kommunalrådet Tord Tjernströms problem blir en kommunal angelägenhet. Istället för att köpa och sälja fastigheter för skattepengar borde kommunalrådet ägna tid åt viktigare problem: Det historiska S-fästet Åker har blivit ett tillhåll för SD-anhängare vilket i ärlighetens namn måste vara genant för såväl S som Tord Tjernström. Ser kommunalrådet några kopplingar till den förda politiken som Tjernström varit ansvarig för och det tilltagande missnöjet i sin egen hemort? På vilket sätt vill kommunalrådet stärka bildningsfrågorna och demokratifrågorna till gagn för hela kommunen och inte enbart S-rörelsen?

Som jag ser det lider Tord Tjernström av politisk starr. Ska S bli en progressiv och viktig kraft i framtiden är det hög tid att hantera denna blindhet.

Publicerat på http://www.baltatzis.se

4 kommentarer:

lasse p sa...

Han, Tord, kanske inte är blind (än), bara lite enögd.
Fast ärligt talat. Mariefredsborna fick, via kommunalt köp, gamla bio-huset i Mariefred. Åkersborna behöver väl också ett allaktivitetshus, en samlingspunkt för kultur och olka sammankomster? Och sett i det perspektivet känns det inte orimligt att kommunen går in och köper Folkets hus. Och formellt är det ju Folkets hus-föreningen som äger huset - även om det mest verkar vara socialdemokrater som styr och ställer i föreningen.
Men jag kan förstå att det sticker många, även mig själv lite grand, i ögenonen och Tords "jag var inte med och förhandlande" i S T är ett rätt genonmskinligt sett att försöka frånta sig ansvar. Klart att han som ledande sosse visste vad som var på gång och kunde påverka förhandlingarna och säkert gjorde det även om han inte själv satt vid förhandslingsbordet.
Jag känner en viss ambivalens kring det hela och har inte satt mig in ordentligt i frågan. Lite beror väl det hela på vad prislappen blir och hur väl man har undersökt förutsättningarna för att huset kan fyllas med vettiga, se ovan, aktiviteter för Åkersborna. Vettiga aktiviteter kan ju också vara sådana initiativ som gangnar närdemokrtin och inflytandet för Åkersbor.
Sen tycker jag det känns lite magstarkt att "skylla på" Tord att SD är förhållandevis starka i Åker.

Patrick Baltatzis sa...

Hej Lasse,

Tack för ditt inlägg.

Jag är inte så hård mot Tord som du vill få det till.

Jag tycker att Tord är klumpig och hur väl han än vill så hanterar han detta på ett sätt som gör att han med rätta bör kritiseras.

Att han överhuvudtaget tog med ett kommunalt övertagande av Folkts Hus i Åker i majoritetsförklaringen är inget annat en provokation. Sådana föder bara missnöje.Det är denna politiska blindhet som jag angriper och förvånas över.

Att Åkersborna ska ha ett aktivitetshus är en rimlig ståndpunkt. Var och hur ett sådant hus ska etableras är inte bara en S-angelägenhet.

P.

lasse p sa...

Kan tycka att det hade varit mer shysst om S hade gått ut med det här under valrörelsen. Och som sagt han, Tord alltså, gör dåligt ifrån sig i artikeln där han blir intervjuad kring detta.
Jag tycker majoritetsförklaringen inte är förtroendeingivande i sin helhet. I mina ögen är den mest en orelaistisk och inte tillräckligt specifierad önskelista i vilken det saknas priorieteringar. Vad vill man åstadkomma först och vad är viktigast för dem? Eller ska man läsa det somm alla drygt 80 mål är lika viktiga? Det kan de väl ändå inte tycka?

Dag Bremberg sa...

Men varför far V-företrädare med såna osanningar om Mariefredsborna?
Det avslöjar ett inte särskilt solidariskt synsätt på människorna i grannorten.
Sanningen är att Mariefredsborna inte fått något hus, tvärtom: huset donerades till kommunen av Mariefreds arbetareförening och har i många år av kommunen fått förfalla. Nu har kommunen gått med på att Föreningen Aktivum får använda huvudparten av de tomma lokalerna.
Bra så, men det skulle behövas ett mer aktivt och kontinuerligt engagemang från kommunens sida när det gäller aktivitetshusen i de olika orterna.
Nu ska kommunen satsa 10 Mkr på ungdomarna i Strängnäs, som ska få ett eget hus. Och det talas om at bygga ut Multeum och att bygga nya samlingslokaler på Visholmen.
Så det är knappast så att Mariefredsborna gynnas. Eller Åkersborna. Eller Stallarholmsborna.
Det borde vara ett genomtänkt system till stöd för aktivitetshus i alla kommundelar!
Det tog jag upp på senaste KSAU, men intresset i kommunhuset är svalt.