2010-11-24

Dags att kliva av...

Den kan förefalla kort. Min tid som politiskt aktivt, men nu är den över. För den här gången. Jag har efter valet funderat en hel del på hur mycket tid och energi som det politiska engagemanget kräver. Och jag kommer hela tiden fram till samma svar. Alltför mycket. Det är OK så länge man känner att man gör det med glädje och att andra gläds åt det man gör. På senare tid har det inte varit så och då är mer tidskrävande politiska uppdrag fel väg att gå. Jag har idag ställt mina politiska förtroendeuppdrag i Strängnäspartiet till förfogande och hoppas all välgång för partiet och mina partikamrater.
 Politiskt intresserad har jag varit i hela mitt liv och kommer att var det även i fortsättningsvis.
Kom ihåg: Den som har roligast vinner!

Publicerat på http://www.baltatzis.se.

Inga kommentarer: