2010-11-04

SJ drar in direktåget

Många har sökt upp mig i egenskap av politiker för att de är oroade över förändringar i tågtidtabellen till och från Strängnäs till Stockholm.  Framförallt är det det direkttåget på morgonen 6.58 som många uppskattar och som nu kommer att dras in fr o m 13 december. Utan att jag vet orsaken till varför denna avgång dras in eller känner till förhållandena bakom SJ:s till synes märkliga beslut, anser jag att den här typen av förändringar är olyckliga. Tyvärr är detta inget nytt. SJ har en historik av oväntade förändringar i tidtabellerna och oftast till det sämre.
SJ förstår nog inte vikten av goda kommunikationer till och från orter som vår, när man gång efter annan agerar på det här viset. Ska vi fortsatt ha en hållbar tillväxt i vår kommun är långsiktiga och behovsrelaterade kommunikationer väldigt viktiga. Det borde även SJ vara intresserat av om vill behålla sin gröna profil.
Jag uppmanar att alla de som upplever att SJ begränsar deras möjligheter till arbete på det här sättet att agera.
En vän till mig har börjat samla in namnlistor och jag kommer att höra mig för inom politikerkåren om vilka medel och åtgärder vi kan göra för att se till så att vi får bästa möjliga förutsättningar för in- och utpendling med tåg i vår kommun.

Publicerat på http://www.baltatzis.se

Inga kommentarer: