2010-11-30

Ännu en förlust för de unga

Kulturnämnden och bildningsförvaltningen sade nej till en graffitivägg i Strängnäs. Det tycker jag är både tråkigt och fel. Jag skulle varit där men kunde inte gå och beklagar det jag djupt. Strängnäs skulle bli mer dynamiskt om även ungdomar fick ta plats i centrum, som det är nu ska ungdomar helst inte synas utan snarare förvisas ut i periferin och bana plats för en resurstark borgerlighet. Det är en oerhört tragisk utveckling. Jag hoppas att mina forna partikamrater i Strängnäspartiet argumenterar i kommunfullmäktige för ungdomars rätt till staden.

Publicerat på http://www.baltatzis.se.

Inga kommentarer: