2010-11-21

Att sky elden...

Strengnäs Tidning har i en ledare uttryckt oro över att ledande politiker i Strängnäs vägrar att debattera i tidningen. Alex Voronov har i ett ledarstick bett de styrande i Strängnäs att förklara hur de resonerat i bildandet av den nya majoriteten. En högst rimlig hållning då många väljare känner sig lurade. Ledaren skriver:
Vi förväntar oss därför att de två partiernas ledare nu förklarar varför de har valt att styra med Socialdemokraterna.
Jag har kommenterat debatten i en kommentar: Jens Persson slår i ett svar till ledaren in öppna dörrar genom att påstå att han är vald att leverera. Är inte alla valda politiker det? Att Jens Persson undviker att ge offentlighet åt majoritetens resonemang kring ställningstaganden, prioriteringar och beslut, känns mycket märkligt för att inte säga suspekt. Förstår Jens Persson innebörden av sitt ämbete som högste förtroendevald i kommunen? Förstår Jens Persson att hans demokratiska självvalda passivitet bidrar till att förstärka de spänningar som redan finns i Strängnäs-politiken? Perssons svar på Strengnäs Tidnings högst berättigade ledare gör åtminstone mig bekymrad. Fler borde vara oroliga.

Publicerat på http://www.baltatzis.se.

Inga kommentarer: