2010-05-25

Om det nya kollektivet

Alla som ägnar sig åt politik borde läsa den här artikeln av Anders Mildner på temat politisk kommunikation i en social era:

Samtal pågår

Mildner skriver:

Transparens, delaktighet och öppenhet kommer framöver att vara ledord för allt fler människors kultur och beteende.
När dessa ord skrivs pågår det största offentliga samtalet som någonsin har förts om samhället. Dagligen diskuterar vanliga människor hur de har det, vad som betyder något för dem och vad de berörs av. Det borde vara en självklarhet att politikerna skulle vilja vara en naturlig del av detta.
I stället vänder de bort blicken, plockar återigen upp megafonen och går mot valurnorna tänkandes: TV TV TV TV. Det är upp till oss alla att tillfoga det där lilla ordet som behövs för att vi ska kunna gå vidare och skapa något nytt och bättre: STOP.

2010-05-24

Dags att börja jobba...

Om kultur kan man säga massor. För kultur är många saker. Det är konsterna. arkitekturen, värderingarna, traditionerna. Det är vad vi gör och hur vi förhåller oss till varandra. Och det är mycket, mycket mer. Men kultur är lite grann som vatten och luft. Viktig men tagen för givet.
Strängnäspartiets ståndpunkt är att kulturen är viktig och att den bör prioriteras.

Glädjande är att vi inte är ensamma om att tycka så.

Allt fler städer världen över börjar inse värdet av sitt kulturarv och sitt kulturliv, sin historia, sitt sätt att leva och sin kreativitet. Allt fler städer ser kultur som en stor och oftast outnyttjad tillgång. Fler och fler inser också att kultur kan vara en hävstång ur ekonomiska trångmål, dålig utveckling och taskigt självförtroende. Städer som befinner sig i återvändsgränder mår helt enkelt mycket bättre av kultur.

Det är idag 4761 dagar kvar till 500-årsjubileet av riksdagens val av Gustav Vasa till kung och det moderna Sveriges födelse. Den 6 juni 2023 kommer alla blickar att vara vända mot Strängnäs. Det är 13 år dit. Det vi i Strängnäspartiet jobbar med är att skapa en plan för hur vi ska sätta Strängnäs på den kulturella kartan på så kort tid.

Det vi har sett är att kulturellt kapital har vi massor av i vår kommun. Vi har nyss fått ta del av kulturdagen, ett vitrinfönster för alla engagerade och intresserade kulturmänniskor i kommunen. Vi befinner oss på historisk mark, äldre bevarade byggnader, Mälaren, kända kulturpersonligheter i kommunen och vi har duktiga tjänstemän med visioner och drivkraft.

Det vi saknar är en kulturell kompass, en riktningsvisare som pekar i en bestämd riktning. Strängnäspartiet kommer att verka för en långsiktigt plan som ska ge kommunen en ny identitet, i kölvattnet av P10-nedläggningen, en plan vars syfte är en ny känsla av stolthet bland strängnäsborna.

Det innebär att vi vill få igång en process som tar parollen Dynamisk Idyll på allvar.

För mig personligen är kultur bildning genom kommunikation. Detsamma kan sägas om den kunskap vi förvärvar i skolan. I samspelet mellan bildningens producenter (kulturskapare, lärare, elever, besökare mfl) uppstår något som leder till att vi förändrar såväl perspektiv som hållningar till varandra och till vår omvärld. Och självklart också bilden av oss själva som ju är en grundförutsättning för att omvärldens ska förändras.

Kulturen har också en annan sida som vi inte bör glömma.

Den får oss att känna oss mindre ensamma för att parafrasera några rader skribenten Lena Andersson skrev i DN nyligen.

I det senare fallet är kultur omsorg.

För mig är det självklart att det borde vara en bildningsresa att växa upp och leva i Strängnäs. Men vad den resa skall leda till har vi all anledning att debattera framöver. Debatt är nämligen en form av bildning och omsorg som vi ska unna oss.

Det är viktigt att vi inser att kommunen har en stor och ledande roll i kulturutvecklingsfrågorna och att vi som kommun tar den rollen på allvar.

Med 21 miljoner kronor går det att åstadkomma en hel del. Det visar våra duktiga tjänstemän, som gör så gott de kan på den lilla budget de har. Vi har två välfungerande institutioner; Multeum och Kulturskolan som vi ska vara mycket stolta över.

Men ambitionen måste vara att åstadkomma och utveckla kulturlivet ännu mer.

Därför vill vi i vår budget lägga ytterligare 1,5 miljoner kronor på satsningar på ungdomars kulturyttringar i alla våra kommundelar. De pengarna tar vi bland annat från administrationen genom att inte tillsätta de chefer som majoriteten budgeterat för. Vi vill istället satsa pengarna där de gör större nytta. Satsningar på kultur ökar nämligen Strängnäs kommuns attraktionskraft. Satsningar som är ett måste om vi ska vara en dynamisk idyll på sikt.

Men det finns hinder på vägen.

Inte så få skattebetalare undrar varför de ska lägga ca 12 000 kronor den kommande mandatperioden på kultur som de sällan tar del av och ganska ofta inte förstår. Här har vi inom politiken och inom förvaltningen en viktig pedagogisk roll att förklara sambanden. Att kultur faktiskt är en ekonomisk hävstång, en källa till förnyelse och förkovran, och inte minst tillsammans med skolan en viktig hörnsten i vår bildning.

Samtidigt måste vi jobba för att den delen av kultursektorn som inte är skattefinansierad ska växa.

På sikt vill Strängnäspartiet att kulturen blir en lika stor angelägenhet för näringsliv och privata aktörer. Det innebär att andra än skattebetalarna måste vara med och finansiera kultur i vår kommun. Det är också vår skyldighet att som kommun se till så att de resurser vi har också kan hjälpa kulturentreprenörer, -arrangörer och -aktörer som vi inte kan finansiera.
Kultur, hur mycket vi än vurmar för den är ett självpåtaget uppdrag, och när ekonomin är kärv så nedprioriteras kulturen. Därför är det viktigt att fler än skattebetalarna står för såväl investeringar som drift av kultursektorn.

Vi har en fantastisk möjlighet att på 13 år åstadkomma något stort: dels för att vi måste och dels för att vi kan! Och det är väl investerade pengar. Med de ingångsvärdena tycker jag att debatten kan ta fart. Hur blir vi Sveriges kulturkommun nummer 1?

2010-05-19

Vi skjuter till 1,5 miljoner kronor

I kväll debatterades kulturfrågor i kommunen. Jag var en av fyra som ställde upp i en panel under ledning av Eskilstuna Kurirens Patrik Uhlman. Stort fokus låg på Visholmen.
Jag pläderade för att vi skulle ta tillfället i akt att göra något bra av 500-årsjubileumet år 2023. Ett sådant projekt är stort och kan ena en i mitt tycke splittrad kommun. Vi behöver den typen av projekt. Och det jag såg bland åhörarna var leenden. Det gjorde min afton!
Ett vallöfte gav vi tillsammans med moderaterna om att öka budgeten för kulturnämnden med 1,5 miljoner kronor. Dessa pengar tas från kommunens administration. Väl investerade pengar i min mening då de ska gå till ungdomar runt om i våra kommundelar.

2010-05-13

Eskilstunas väl är vår väl

Jag hade förmånen (jag bjöd in mig själv då jag ansåg jag skulle vara där i egenskap av tjänsteman i Eskilstuna och politiker i Strängnäs) att få delta i mötet mellan kommunstyrelserna i Eskilstuna och Strängnäs. Det blev ett möte om samhällsbyggande i en ny tid och framtid präglad av ökad konkurrens, högre specialisering och demografiska skevheter. Hur ska två så skilda kommuner som Eskilstuna och Strängnäs överleva? Svaret var vidgade regioner med mindre fokus på enskilda kommuner utan snarare regioner.

I Eskilstuna håller man på att utveckla ett logistikcentrum som ska konkurrera om fjärdeplatsen i riket. Frågan är hur Strängnäs möter Eskilstuna på ett bra sätt så att en win-win-situation uppstår. Och inte bara i logistikfrågan utan även i andra frågor. Här måste vi på hemmaplan politiskt ta fram och kommunicera en plan för samhällsbygget i allmänhet och näringslivet i synnerhet.

Jag har i en debattartikel om hur vi ska organisera arbetet med näringslivsfrågorna i kommunen skissat på ett tänkt scenario. Det är ett inpass men det krävs en större skara från alla relevanta aktörer som kan skapa en samsyn kring de här frågorna så att vi till nästa möte med Eskilstuna framstår som mer visionära och mer entreprenöriella. Det behövs.

Det jag saknade som möjliga samarbetsområden, vilket förvånade mig, är kulturen där regionala samarbeten är nödvändiga för att få statliga medel. Ett annat är skolfrågorna och speciellt vuxenutbildningar, som ett område där det kan finns samarbetsytor.

Jag ser fram emot nästa möte. Och då ska jag vara inbjuden!

2010-05-12

Vi står ut med med mycket bara vi vet varför...

Jag undrar vad barn- och utbildningsnämndens ordförande Lotta Grönblad (s) egentligen har lovat Långbergsskolans rektor, skolans föräldraförening och skolans elever? För vem skulle annars acceptera förslaget att bussa sina barn eller låta sig bussas genom Strängnäs under en obestämd tid utan en väldigt god orsak? Alla de skäl som anfördes häromdagen kändes som ett hastigt ihopkok av ogenomtänkta idéer.
Att oppositionens åsikter inte var önskade känns också som om agendan är dold. Så lägg nu korten på borden, alla ni som som vurmar för att bussa barn genom staden, vad är det Lotta har lovat er? Och hur kan ni låta 6- till 11-åringar bestämma i frågor som vuxna i kommunfullmäktige, vad ni än anser om dem, ska besluta om, och samtidigt kalla det för en exemplarisk demokrati?

Oppositionen bloggar här, här, här, här, här, här.

2010-05-09

Kultur 10 överlever regnet

I helgen har kulturens alla aktörer visat upp sig. Ismo Railsson och Karin Svensson på Multeum har än en gång gjort ett hästjobb med en liten budget för att synliggöra kulturens många ansikten i stan. Bra jobbat!
Själv hade jag förmånen att få påannonsera Pianofrossan, där elever från Kulturskolans pianoundervisning fick chansen att visa vad de lärt sig. Det blev både Bach och Beethoven, men också moderna filmmusik-alster. Det är bra att barn och unga tidig lär sig att framträda, något jag tror de kommer ha stor glädje av senare i livet, även om det är nervöst. Ju fler gånger, desto lättare blir det!
Regnet, snålblåsten och kylan tog dessvärre udden av hela dagen. Jag besökte Västerviksscenen på eftermiddagen och fick njuta av Eskilstunas Key Town Harmony, en barbershopkör av bara tjejer, som utstrålade sådan glädje och värme, att väderrusket glömdes bort för en stund. Lycka till i de nordiska mästerskapen!
Själv hade jag förhoppningar om att återuppväcka min egen klubb Club Stormy Monday, men andra engagemang har helt tagit musten ur mig. Den energi som krävs för att engagera, planera och utföra en klubbaktivitet fanns inte. Det får bli en annan gång. Men klubben kommer att återuppstå...det är alltför många som saknar den och den behövs.
Kulturdagen kommer att överleva och förhoppningsvis med bättre resurser framöver. Vi behöver ett blomstrande kulturliv, inte enbart en regnig dag i början av maj utan året om. Det ökar nämligen attraktionskraften och möjligheten till en levande och dynamisk idyll. Men då behövs det fler scener där kulturen kan visa upp sig på. Här hoppas jag att det på Visholmen kan uppstå en ny scen

Jag ser fram emot Kultur 11.

2010-05-06

Resignation är en dålig vägvisare

Mats Werner har på sin blogg tagit upp problemet med näringslivspolitiken i kommunen med anledning av Svenskt Näringslivs ranking över företagsklimatet i kommunen. Strängnäs har på kort tid tappat mycket mark och rankingen avslöjar att den dynamiska idyllen Strängnäs måhända är idyllisk men dessvärre inte dynamisk.
Jag har tidigare skrivit om de planer på privatisering av näringspolitiken som nu utreds och om hur en sådan lösning kringår demokratin. I praktiken innebär bolagisering en avdemokratisering av en central kommunal angelägenhet.
Det anser jag är fel och förödande. Politiker får inte resignera på det här sättet som majoriteten nu gör utan måste söka breda lösningar. Det misslyckas de nuvarande styret med. Och just resignation verkar vara är ett mönster och signum hos den sittande majoriteten. Vi ser det bland annat i skolfrågan där majoriteten inte längre tror på en konkurrenskraftig kommunal skola utan försöker göra Strängnäs till en friskolekommun. Friskolor, vinstutdelande eller ej, ökar valmöjligheterna för våra barn och unga att välja alternativ som passar dem, men lika fel som enbart ett kommunalt alternativ var tidigare, lika fel är den ensidiga lösningen friskolor som majoriteten nu styr mot. Det måste finnas en balans på skolområdet och då kan inte politiker resignera för det faktum att det är dyrt och svårt att utföra vårt uppdrag. Det finns en moralisk förpliktelse att leverera alternativ för alla, det tycks sittande majoritet helt glömt bort. Det vi sett den senaste tiden, med frostiga förhållanden mellan regering och opposition är också ett tecken på resignation och det är ett dåligt sätt att leda en kommun på. Att leda är att visa vägen och inte bara den väg som leder ut ur möteslokalen.