2010-05-06

Resignation är en dålig vägvisare

Mats Werner har på sin blogg tagit upp problemet med näringslivspolitiken i kommunen med anledning av Svenskt Näringslivs ranking över företagsklimatet i kommunen. Strängnäs har på kort tid tappat mycket mark och rankingen avslöjar att den dynamiska idyllen Strängnäs måhända är idyllisk men dessvärre inte dynamisk.
Jag har tidigare skrivit om de planer på privatisering av näringspolitiken som nu utreds och om hur en sådan lösning kringår demokratin. I praktiken innebär bolagisering en avdemokratisering av en central kommunal angelägenhet.
Det anser jag är fel och förödande. Politiker får inte resignera på det här sättet som majoriteten nu gör utan måste söka breda lösningar. Det misslyckas de nuvarande styret med. Och just resignation verkar vara är ett mönster och signum hos den sittande majoriteten. Vi ser det bland annat i skolfrågan där majoriteten inte längre tror på en konkurrenskraftig kommunal skola utan försöker göra Strängnäs till en friskolekommun. Friskolor, vinstutdelande eller ej, ökar valmöjligheterna för våra barn och unga att välja alternativ som passar dem, men lika fel som enbart ett kommunalt alternativ var tidigare, lika fel är den ensidiga lösningen friskolor som majoriteten nu styr mot. Det måste finnas en balans på skolområdet och då kan inte politiker resignera för det faktum att det är dyrt och svårt att utföra vårt uppdrag. Det finns en moralisk förpliktelse att leverera alternativ för alla, det tycks sittande majoritet helt glömt bort. Det vi sett den senaste tiden, med frostiga förhållanden mellan regering och opposition är också ett tecken på resignation och det är ett dåligt sätt att leda en kommun på. Att leda är att visa vägen och inte bara den väg som leder ut ur möteslokalen.

2 kommentarer:

Margit Urtegård sa...

Hej Patrick.

Du skriver: "Det vi sett den senaste tiden, med frostiga förhållanden mellan regering och opposition är också ett tecken på resignation och det är ett dåligt sätt att leda en kommun på. Att leda är att visa vägen och inte bara den väg som leder ut ur möteslokalen."

Kloka ord! Vi behöver politiska ledare i Strängnäs som leder oss in i demokratin och möteslokalen.

Mats Werner sa...

Jag tycker vi med tillfredsställelse ska notera Helena Hallgarns mycket tydliga avståndstagande från tanken på ett näringslivsbolag i Strengnäs Tidning! Vi anar en intern kamp i Folkpartiet och önskar Helena och förmodligen Fredrik framgång med linjen mot bolagisering.