2010-05-13

Eskilstunas väl är vår väl

Jag hade förmånen (jag bjöd in mig själv då jag ansåg jag skulle vara där i egenskap av tjänsteman i Eskilstuna och politiker i Strängnäs) att få delta i mötet mellan kommunstyrelserna i Eskilstuna och Strängnäs. Det blev ett möte om samhällsbyggande i en ny tid och framtid präglad av ökad konkurrens, högre specialisering och demografiska skevheter. Hur ska två så skilda kommuner som Eskilstuna och Strängnäs överleva? Svaret var vidgade regioner med mindre fokus på enskilda kommuner utan snarare regioner.

I Eskilstuna håller man på att utveckla ett logistikcentrum som ska konkurrera om fjärdeplatsen i riket. Frågan är hur Strängnäs möter Eskilstuna på ett bra sätt så att en win-win-situation uppstår. Och inte bara i logistikfrågan utan även i andra frågor. Här måste vi på hemmaplan politiskt ta fram och kommunicera en plan för samhällsbygget i allmänhet och näringslivet i synnerhet.

Jag har i en debattartikel om hur vi ska organisera arbetet med näringslivsfrågorna i kommunen skissat på ett tänkt scenario. Det är ett inpass men det krävs en större skara från alla relevanta aktörer som kan skapa en samsyn kring de här frågorna så att vi till nästa möte med Eskilstuna framstår som mer visionära och mer entreprenöriella. Det behövs.

Det jag saknade som möjliga samarbetsområden, vilket förvånade mig, är kulturen där regionala samarbeten är nödvändiga för att få statliga medel. Ett annat är skolfrågorna och speciellt vuxenutbildningar, som ett område där det kan finns samarbetsytor.

Jag ser fram emot nästa möte. Och då ska jag vara inbjuden!

Inga kommentarer: