2010-05-19

Vi skjuter till 1,5 miljoner kronor

I kväll debatterades kulturfrågor i kommunen. Jag var en av fyra som ställde upp i en panel under ledning av Eskilstuna Kurirens Patrik Uhlman. Stort fokus låg på Visholmen.
Jag pläderade för att vi skulle ta tillfället i akt att göra något bra av 500-årsjubileumet år 2023. Ett sådant projekt är stort och kan ena en i mitt tycke splittrad kommun. Vi behöver den typen av projekt. Och det jag såg bland åhörarna var leenden. Det gjorde min afton!
Ett vallöfte gav vi tillsammans med moderaterna om att öka budgeten för kulturnämnden med 1,5 miljoner kronor. Dessa pengar tas från kommunens administration. Väl investerade pengar i min mening då de ska gå till ungdomar runt om i våra kommundelar.

5 kommentarer:

Mats Werner sa...

Hade velat vara där men kunde inte. Lägg gärna ut en utförligare rapport! Vad sade de olika partierna? Kom det fram några nya synpunkter?

Dag Bremberg sa...

Undrar, 1,5 Mkr t nämnden, men till vad för slags kultur?
Vill minnas att SP tidigare förordat mindre pengar t Kulturnämnden.
Själv tycker jag att kulturperspektivet, precis som miljö-, mångfalds- eller jämställdhets- bör genomsyra hela den kommunala verksamheten. En säskild nämnd riskerar att bli ett spel för gallerierna, i värsta fall ett kaffepimplande nämndparti.
Var står egentligen SP?

Patrick aka Bee sa...

Ett av diskussionsämnena var det du tar Dag om hur kulturen ska styras politiskt.

Kulturnämndens ordförande Lotta Steneskog (fp) ansåg att vi skulle bibehålla Kulturnämnden, medan jag ansåg och anser att den politiska organisationen ska organiseras om och bantas. Och då menar jag verkligen ta ett omtag.
Jag tänker nu högt och ofiltrerat.
Vi borde organisera oss efter våra brukare. Barn och ungdomsnämnden tar hand om samtliga barn och ungdomsfrågor. Det gäller skola, omsorg, kultur och fritid, ända upp till och med 15 års ålder.
Sedan är det vuxennämnden vars uppgift är att förbereda våra unga vuxna inför vuxenlivet, se till att deras kultur och fritidsbehov också ombesörjs där det är lämpligt med kommunal service.
Därutöver har vi tjänstenämnder: lokaler, väg och vatten, stadsplanering och -byggnader som bör organiseras ändamålsenligt.
Samtliga nämnder bör företrädas i kommunstyrelsen och det är här budgeten.
Syftet är förstås att få bort stuprörstänket och istället se helheter.
Det innebär i realiteten större makt till nämnderna men också större ansvar och högre krav på kompetens. Det för med sig att det blir färre ledamöter i nämnderna eller kompetensutveckling för ledamöterna.

Hoppas att du fått svar på frågan Dag.

Mats,

Jag återkommer med ett längre referat. Synd att du inte var där. Det var en spännande diskussion.

P:

Erik sa...

En liten fråga, var mer exakt i den kommunala administrationen är det som de 1,5 milj ska tas (för det finns väl konkreta förslag bakom detta och inte bara lite svepande allmänna effektiviseringsförhoppningar)?

Patrick aka Bee sa...

Hej Erik,

Du har helt rätt det handlar om konkreta förlag. Pengarna kommer bland annat att tas från de tänkta chefstillsättningar som majoriteten har tänkt sig, som vi inte kommer att tillsätta.

P.