2009-06-17

Hobbypolitikerns död?

För ett tag sedan lanserades sajten Politikerkoll, som är en sajt där politiker granskas. Sajten vill "...hålla koll på våra politiker och kandidater till politiska uppdrag. Bättre att veta vad de går för än att okritiskt förlita sig på deras fina ord."
Jag antar att detta gäller på riksplanet. Hur initiativ liknande detta skulle fungera på lokalplanet går väl bara att spekulera i. Men tendensen är ganska tydlig. När offentlighetens ljus blir allt skarpare på politikerna, ja då flyttar politiken utomlands. Idag fattas 50 procent av lagarna utanför våra gränser. Problemet vi får då är att ingen vill blir maktlös politiker på hemmaplan, som i sin tur resulterar i ett ökat tjänstemannastyre. Det blir då en obalans som jag tar upp på Margits blog med anledning av Helena Hallgarns avhopp från Barn och utbildningsnämnden i Strängnäs. En sådan utveckling är inte nödvändigtvis dålig.
Men med en alltmer professionaliserad och växande tjänstemannakår i våra statliga och kommunala institutioner borde dessa uppmärksammas mer och vägas upp av en alltmer professionaliserad politikerkår.
Det talar för färre politiker och en mindre politikerorganisation än vad som finns idag. Det som då blir viktigt då är inte sajter som Politikerkoll utan även sådana sajter som Tjänstemannakoll. Men sådana finns inte. Det borde de nu när hobbypolitikern går mot sin död.

2 kommentarer:

Claes Eriksson sa...

Eller kan det vara, som Helena Hallgarn påpekar, att obalansen bottnar i en alltför vidlyftig delegationsordning till tjänstemännen. Det är kanske hög tid att se över den och återta kontrollen.

hälsn. Claes

Patrick aka Bee sa...

Claes,
Kanske är det så enkelt, men ordningen har funnits sedan 2005 om jag förstår det hela riktigt. Att det först nu vi ser problemen känns...konstigt.