2009-10-03

Slakta heliga skolkor!

Något är fel i Strängnäs kommun.
Strängnäs har en ambition att vara en stad med stark utbildningsprofil.
Lärarförbundet har nyligen gjort en ranking av Sveriges kommuner.
Följande kriterier har Lärarförbundet utgått ifrån när de rangordnat kommunerna:

1. resurser till undervisningen
2. utbildade lärare
3. lärartäthet
4. friska lärare
5. lärarlöner
6. kommunen som avtalspart
7. andel barn i förskola
8. betygsresultat, genomsnittligt meritvärde i åk 9
9. betygsresultat i åk 9 i förhållande till förutsättningarna, SALSA
10. andel elever som är godkända i alla ämnen i åk 9
11. andel elever godkända i alla ämnen i förhållande till SALSA
12. andel elever som fullföljer gymnasieutbildningen inom 4 år
13. andel elever som uppnår grundläggande behörighet för högskolestudier
14. övergång till högskolan

Av landets 290 kommuner kommer Strängnäs på 244:e plats. Läs detta en gång till. 244:e plats. Skulle du vilja sätta ditt barn i en skola i kommun som rankas bland de sämsta i Sverige? Om du övervägde att flytta till Strängnäs med din familj, hur skulle detta påverka dig?

Utvecklingen är förödande och kanske den farligaste bland allt annat moras i Strängnäs. Kommunen leds av människor med svunna tiders ideal. Snacket om Strängnäs som skolstad är en svansföring, som möjligen stämmer på friskolorna, som jobbar hårt men för den kommunala skolan är dessvärre kejsaren naken.
Hur tror kommunledningen att en inflyttning på över 1 procent årligen ska kunna upprätthållas med en så dålig kommunal skola?
Orosmolnen är fler.
Kommunen leds av människor med svunna tiders ideal. De älskar de döda och rädda för det nya. Nyligen hölls debatt i kommunfullmäktige om visionen för skolan. Det var en blek föreställning, där till och med ett av de regerande partiet Folkpartiet, med en stark nationell profil på skolområdet, inte ens gick upp i talarstolen för att presentera sin syn på skolan i Strängnäs. Har man helt givit upp tron på ungdomen? Tänker man inte satsa på barnfamiljer och unga vuxna som ämnar bilda familj i en trygg och vacker miljö? Så verkar det, eller har man tänkt sig att det inte ska finnas en kommunal skola i Strängnäs i framtiden? Det kanske är dags att lägga ut kommunfullmäktigeplatserna på entreprenad...
Alla politiska löften om att barn och unga ska prioriteras sägs med kluvna tungor. Det är de bättre bemedlade 40- och 50-talisterna som kommunen vill få hit. Det är människorna som har sålt sin sina hus i Stockholmstrakten för att avsluta sitt liv i en historisk idyll. Detta är generationer som haft det bästa livet någon generation någonsin haft. Jag missunnar inte någon en behaglig andra ålder, men är det dynamiskt och klokt av en kommun som satsar på tillväxt? Jag ställer mig undrande och tvivlande till en sådan strategi. I min öron låter det mer som social kvartskapitalism, än en långsiktig och hållbar strategi av en kommun som behöver växa varsamt. Vi behöver alla generationer och vi behöver fler företag. Vi behöver inte fler som hyllar det förgångna utan fler som har blicken fäst någon annanstans än på marken.
Vad gäller den kommunala skolans framtid har jag debatterat detta här och här.
Om skolan finns det mer att säga.
Det är kris. Vi måste acceptera det och sätta igång ett arbete som omfattar alla berörda, från politiker till förälder, om hur Strängnäs kommunala skolor ska ta sig till topp hundra på en fem-tio års sikt.
Vi måste sätta djärva mål för den kommunala skolan vad det gäller alla relevanta faktorer som bidrar till bättre rustade elever, bättre unga vuxna och företagsamma människor som trots olika förutsättningar, har en stark framtidstro och egen drivkraft. Det är vi skyldiga kommande generationer.

6 kommentarer:

Dag Bremberg sa...

Jag kan absolut hålla med om det allra mesta. För att kommunen överhuvudtaget ska kunna behålla någon form av trovärdighet så måste man ha kontroll över skolornas kvalitet. Nu är frågan om det sista ordet ens är relevant.

Förstå mig rätt: de kommunala skolornas rektorer och medarbetare sliter som djur och lyckas hålla igång verksamheten. Men det håller bara en kort tid med en så låg lärartäthet och med så lite pengar till att köpa läromedel. Om man bara säger till barnen att de kan "gå hem och googla" så kommer vi att se sämre resulat inom några få år.
Resultaten har ju f ö redan gått ner. Vad gör kommunledningen då? Jo, då försöker man omtolka visionen och målen. Nu lutar det åt att man helt begraver målet om att vara en ledande skolkommun.

Patrick aka Bee sa...

Dag,

Jag förstår att problemen är stora och att de måste åtgärdas. Låt oss släcka de bränderna, men vad ska vi göra för att bränder inte ska uppstå? Jag tycker att vi måste göra ett omtag. Slänga upp alla bollar i luften och se vad som landar.
Skolan är alldeles för viktig för att den ska reduceras till ett partipolitiskt slagträ. Här är vi många i oppositionen som är eniga. Men vi behöver majoritetens åsikter och stöd också för att kunna adressera frågan om skolans kvalitet på allvar.

Claes Eriksson sa...

Bra inlägg, och jag håller helt med dig.
Trenden att Strängnäs tappar i rankingplaceringar kunde också skönjas i delårsrapporten på sista nämndmötet. Men att läget är så katastrofalt illa är tydligen inte något som majoriteten gärna skyltar med. Tvärtom så redovisar man som svar på det övergripande målet ”Strängnäs kommun år 2010 är bland de ledande utbildningskommunerna i Mälardalen”, att ”Strängnäs redan nu finns bland de tio bästa kommunerna som har strand mot Mälaren”. Det är uppenbarligen ingen vidare bra måttstock att gå efter.
Mål och visioner som att Strängnäs ska återta rollen som bildningskommun, känns tomma och innehållslösa när utvecklingen går i helt motsatt riktning.

Kommunala friskolor skulle säkerligen vara en möjlighet att infria målet om de kommunala skolorna som ett naturligt förstahandsval för eleverna. Ett större ekonomiskt och pedagogiskt självstyre skulle utan tvivel utgöra ett incitament att anpassa verksamheterna. Glädjande nog så har Mariefredsskolan kommit en bra bit på väg genom bildandet av en lokal styrelse och verksamhetsgrupper för olika ansvarsområden inom skolan.Om det slår väl ut kan man hoppas att fler skolor får möjlighet att ta efter.

// Claes

Dag Bremberg sa...

På dagens kommunstyrelse försökte jag och Erik Berg lyfta dessa frågor. Tyvärr fick vi inga svar fr majoriteten om vad de vill. Tvärtom så tonades problemen och skolrankingen ner.
Bland de nya mål som till slut klubbades av majoriteten var maximal befolkningstilväxt nr 1, medan inga konkreta skolmål eller miljömål fick plats. Ej heller ökad effektivitet i organisationen.
Det är klackarna i backen, noll visioner.
OK, det finns enskilda personer i den konstellation som vill ha en utveckling, men de är få och de blir överkörda.
MFP och SP får jobba för att samla fler för en framsynt skolpolitik.

Patrick aka Bee sa...

Jag blir faktiskt beklämd när jag hör detta. Och det borde väljarna också bli. Det är dags för en bred opinion att samlas mot blindstyret i Strängnäs.

Patrick aka Bee sa...

Claes,
Utvecklingen i Mariefred är intressant och bör studeras noggrant. Ser fram emot att få följa utvecklingen där.
P: