2009-10-22

Låt inte de vilsna styra!

Strängnäspartiet har i en debattartikel påpekat att majoriteten tappat tron på den kommunala skolan. Flytten av Tosteröskolan understryker våra misstankar. Den S-ledda majoriteten ser skolan som en kostnad istället för en investering, och även det ett tecken på vilsenhet.

På annan plats har jag skrivit att majoriteten på det här sättet indirekt överför en fungerande och efterfrågad verksamhet till det privata näringslivet. Inget fel i sig, men knappast rakryggat och ärligt mot S-väljare som värnar om en stark kommunal skola. Det här är ett svek mot sina egna.

Tiden håller på att springa ifrån majoriteten och trycket på C, Fp och S-ledningen ökar. Men den vilsna panikpolitik som nu förs tyder på dåligt självförtroende i toppen. Att inte bjuda in till dialog och samtal med oppositionen om de stora gemensamma problemen är återigen tecken på ett politiska ohållbart ledarskap. Det är dags att se till så att de vilsna inte får styra efter valet 2010!

Inga kommentarer: