2009-10-29

Kulturskolan nästa panikflytt?

Nästa bricka i kommunens ekonomiska limbo är Kulturskolans och Resurscentrums lokaler. En flytt till Campus-området har utretts av bildningschefen Lillemor Bylund, skriver Kuriren. Protesterna mot en flytt är högljudda och en Facebook-grupp har bildats för att samla ihop missnöjet mot förslaget.

4 november (kl. 18.30 på Multeum) tas frågan upp i Kulturnämnden och det mötet ser jag fram emot som ledamot av Strängnäspartiet och oppositionen.

En flytt kommer att göra det svårt för barnen att ta sig till sina aktiviteter. Kulturskolans attraktionskraft är jämte dess centrala och lättillgängliga läge, den kompetenta personalen. En flytt till Campus kommer att försvaga Kulturskolans ställning, och bli mindre attraktiv som arbetsplats.

I de strategiska målen sägs det att kulturnämndens arbete ska prioritera barn och ungdomar. En flytt till Campus går i motsatt riktning och jag kommer att förorda ett avslag på ett förslag när det väl kommer till beslut.

Att Campus har tomma lokaler kan inte belastas de som har sin barn i Kulturskolan eller personalen på Kulturskolan. Vi får inte låta Campus bli den ekonomiska smitt- och oroshärd som den nu är. Isolera istället projektet och se till att det blir långsiktigt bärkraftigt utan att äventyra andra kommunala verksamheter.

Inga kommentarer: