2009-11-03

Kommunledningen bloggar...i Haninge

Haninge är en kommun som möter framtiden där den är. På nätet. Kommunledningen bloggar. Något att ta efter för en ny majoritet 2010?

Inga kommentarer: