2009-11-07

Voronovs vacklande demokratisyn

Alex Voronov ondgör i lördagens tidning sig över demokratin i Strängnäs. Han konstaterar att vägen till politikerna i Strängnäs är kort (sic). Det han menar är att politikerna viker ner sig för opinionen. Vilken demokratisyn är det egentligen Voronov och Eskilstuna Kuriren företräder? Det gamla brukssamhällets machodemokrati eller det transparanta nätverksammhällets?
Voronov bortser från det faktum att viktiga beslut måste fattas av en legitim regering. Styret i Strängnäs har varken opinion eller opposition med sig. I dag regerar en trojka Strängnäs som säger sig vilja bryta vallöften och gör det också gång efter annan. Den demokratiska aspekten bryr sig inte Voronov om när han propagerar för att låta Visholmen bli den skattkista med vilken Strängnäs ekonomiska problem blir lösta. Voronov vet mycket väl att det krävs en etablering av ett kasino av Monaco-klass för att få Strängnäs ekonomi på fötter. Såvida inte Voronov önskar sig ett kasino så undrar jag varför han så starkt vurmar för ett Visholmen med bostäder och konferensanläggning.
Strängnäs bör rimligtvis växa utåt och inte uppåt.

Inga kommentarer: