2010-04-22

Upp och ner i lokaldemokratin

I Sotenäs vill fullmäktiges ordförande lägga ner kommunfullmäktige. Om det står det att läsa här. I Strängnäs går vi åt andra hållet. Vi ökar med sex ledamöter efter höstens val, till 55 från dagens 49. Upp och ner således. Men det är fortsatt så att det är få röster som hörs. Det ändrar inte antalet kommunfullmäktigeledamöter på. Däremot skiljer sig kostnaden för att hålla dessa röster vid liv.

Tillägg:
Dag Bremberg kommenterar det felaktiga påståendet som Björn Lind (fp)far med i Måsen om att Strängnäs måste ha 55 mandat. Läs Dags inlägg här.


Tillägg 2:
Niklas Strömberg (sp) har i dagens Strengnäs Tidning pekat på hur det står till med demokratin i kommunen i ett svar till folkpartiets Helena Hallgarn. Tungorna verkar vara kluvna i folkpartiet.

1 kommentar:

Dag Bremberg sa...

Strängnäs backar in i framtiden.

Intressant att kommunalrådet Björn L i tidningen Måsen påstår att kommunen "måste ha 55 mandat". Han hänvisar gärna till lagar som han inte läst.
Bra att vi i oppositionen bestämt motsatte oss det förslaget!