2009-09-10

Bevara Visholmen! växer

De senaste dagarna har Strengnäs Tidning uppmärksammat turerna kring Visholmens framtid. Kommentarerna är många och eniga. Margit bloggar om turerna.
Jag konstaterar att hela historien är märklig. Det brister väldeliga i kommunikationen mellan kommunens olika instanser och oredan både pinsam och besvärande för majoriteten. Odemokrati i full blom!
Strängnäspartiet vill förklara området för fredad mark och ett rekreationsområde som bör exploateras varsamt. Jag vet att många tycker likadant. Facebook-gruppen Bevara Visholmen! växer sig allt större och snart blir det dags att samla engagemanget till en manifestation. Är du inte med i gruppen gå med om du har ett FB-konto eller skaffa ett nu. Det är värt det!

Inga kommentarer: