2009-09-09

En brobyggares första dag på jobbet....

Jag var nog inte en brobyggare igår i kulturnämnden. Jag hade andra avsikter. Snarare blev och var jag en "firestarter". Men för att kunna bygga något nytt måste man ibland ta bort det gamla. Skogar behöver ibland en brand för att ny vegetation och berikande flora ska kunna växa upp. Hus behöver rivas för att ny arkitektur ska kunna få en plats. Ibland behöver vi nollställa oss för att kunna tänka nytt, sudda ut de gamla anteckningarna och starta med ett blankt papper.

Ideologier är till sin natur värdekonservativa, de vill liksom inte förändras och det är ok, men när ideologiska argument kommer in i debatten om ekonomiska prioriteringar tycker jag att man springer från sitt ansvar och riskerar att förlora det man håller kärt.

Igår var mitt första första mötet i kulturnämnden i Strängnäs och jag måste säga att det kunde inte varit vid ett bättre tillfälle. På agendan var budgetnedskärningar på knappa 1,7 miljoner kronor, ett sparbeting på ca. 7,5 procent. När vi skiljdes var nämnden oenig.

Strängnäs kulturnämnd har två rejäla kostnadsposter; Multeum och och Kulturskolan. Men det som fick stryka mest på foten var bidragen till föreningar, som i princip togs bort helt. Sittande majoritet lanserade förslaget om att arrangemangsbidrag skulle frysas inne under 2010 för att skona studieförbunden ifrån alltför stora nedskärningar, med motivet att det försörjde en flora av aktiviteter och föreningar i sin tur. Det tycker jag är en rimlig ståndpunkt. Fp påpekade för sina kollegor i majoriteten att på det här sättet frysa arrangemangsbidraget, som under 2009 uppgick till nästan 400 000 kronor, var att fega sig ur situationen - att anamma en princip där ingen får något istället för att ha modet att göra prioriteringar. Jag tycker FP har en viktig poäng här.

När vi kom in på övriga nedskärningar på de stora utgiftsposterna Multeum och Kulturskolan var majoriteten övertygad om att Multeum skulle stå för merparten av nedskärningar. Kulturskolan skulle fredas till vilket pris som helst. Något som oppositionen hade en annan åsikt om. Jag fick i förpostfäktningen med mig oppositionen i ett offensivt förslag där föreslagen avgiftshöjning på 150 kronor per termin på Kulturskolan skulle vara ännu högre, med motivet att istället för att höja lite för att möta besparingskravet höja ytterligare så att de finns möjligheter att utveckla verksamheten. Alla är ju rörande överens om att Kulturskolan ska vara tillgänglig för fler och barn står idag i upp till två år i kö för att komma till Kulturskolan.

Oppositionens förslag reste en ideologisk vägg bland socialdemokraterna i nämnden, främst hos Göran Svärd som ansåg att att mindre bemedlade föräldrar inte skulle ha råd att ha sina barn i Kulturskolan. Jag menade att om vi ska höja avgiften så som chefen för Kulturskolan Agneta Klingberg föreslagit så vore det väl skäligt att ta ut mer så att vi istället för att lansera en neddragning kunde avisera en satsning på ytterligare resurser till Kulturskolan. Efterfrågan är så pass stor att det vore logiskt att faktiskt höja avgiften, menade jag. Göran Svärd förstod nog inte det vidden av mitt förslag utan fastnade i en ideologisk rättvisereflex som föranledde ordförande Lotta Steneskog att ajournera mötet.

Konsekvensen blev att kulturchefen Christer Hermansson därför fick nya direktiv att ta fram ett underlag som nämnden kan fatta beslut om i oktober. Underlaget kommer att innehålla besparingar på Multeum på 495 tkr och för Kulturskolan på 55 tkr. Nästan alla besparingar på Multeum således, vilket känns såväl oproportionellt som ologiskt. På Kulturskolan finns en fungerande modell för betalning och en stor efterfrågan dessutom, men majoriteten tycker att det är på gränsen till pinsamt att vi har högst terminsavgift i Sörmland. Har man blicken fäst vid marken kan man ju förstås inte se himlen...

3 kommentarer:

Dag Bremberg sa...

Du har rätt inställning, tycker jag. Men kanske gör du som jag, drar snabba slutsatser som inte gillas av de gamla politikerna...
Klart att man kan göra mkt för att utveckla Kulturskolan och fokus bör vara på just utvecklingsmöjligheterna. Där finns kanske också andra sätt att göra ekonomiska förbättringar, utan alltför kraftiga avgiftshöjningar (det är ju faktiskt en nivå nu som är kännbar, och som i vissa fall överstiger liknande verksamhet i föreningsdrift).

Patrick aka Bee sa...

Dag,

Det är nog som du säger. Göran Svärd, som är en gammal politiker har inte exempelvis inte tillräckligt med kännedom om Multeum. Kulturskolan är en heligare ko än Multeum av majoritetens inställning i nämnden att döma. Det har nog med traditioner. Jag personligen älskar musik men gör ingen nämnvärd skillnad mellan de bägge institutionerna.
Men jag är kanske alldeles för snabb på hanen. Otålig är jag definitivt.
Vad gäller nivån på avgiften vet vi inte var den ligger. Jag misstänker att den ligger mycket högre än dagens, låt gå för att det finns vissa privata alternativ, inte sällan erbjudna av verksamma på Kulturskolan, som ligger på en lägre nivå. S vill ha hela avgiften finansierad via skattesedeln, och yvs varenda krona avgiften höjs, men de är beredda att ta konsekvenserna av sina ståndpunkter. Följderna blir i stället att den kommunala service som riktar sig bredast och till flest innevånare, läs Multeum, drabbas och då förstår jag inte hur man resonerar. För mig är det en fråga om föräldrars prioriteringar.
Vi får väl se vad Christer Hermansson kan trolla fram om några veckor.
Men det är trist att se möjligheter springa förbi...

Patrick aka Bee sa...

En rättelse.

Det står:

"...men de är beredda att ta konsekvenserna av sina ståndpunkter."

ska stå:

"...men de är inte beredda att ta konsekvenserna av sina ståndpunkter."