2009-09-17

Satsa statsbidragen på att utveckla skola i kommunal regi

Lärare ägnar för lite tid åt sina elevers lärande. Det konstaterar Svenskt Näringsliv i en rapport. Rapportförfattarna skriver:

"Skillnaderna i lärarnas tidsanvändning mellan skolorna visar att det går att öka tiden för lärande, en åtgärd som även stöds av forskning som visar att det är viktigt för kvalitén att tillräcklig tid ägnas lärande. Lika viktigt är förstås innehållet i det pedagogiska mötet mellan lärare och elev. De stora skillnaderna i kostnader visar att det finns skäl för de skolor som har höga kostnader i olika avseende att analysera vad kostnadsskillnaderna beror på och om och hur kostnaderna kan minska utan att man gör avkall på kvalitén."

Om tesen håller innebär det att det finns potential för både besparingar och ökad produktivitet. Här behöver vi skolor och skolledare som antar utmaningen att visa att skola i kommunal regi är ett utvecklingsbart koncept och även det föremål för innovativt tänkande.
Strängnäs får 23,8 miljoner kronor i ökat statsbidrag nästa år. Dessa medel kommer i huvudsak att tillfalla Barn & utbildningsnämnden, trots att kommunen solidariskt bett nämnderna krympa sina budgetar 2010. Jag skulle personligen vilja se att de pengarna gick till en effektivare skola och fördelas på de som vill utveckla den kommunala skolan i riktning mot ökat lärande för mindre pengar.

Inga kommentarer: