2009-05-25

Mitt första kommunfullmäktige!

Nu har jag varit där. På kommunfullmäktige. Och det var stundtals underhållande och anmärkninsgsvärt, men mestadels förutsägbart.
Orsaken till att jag var där är debatten på Margits blogg om hur den sittande regeringens ledamöter mer är röstboskap åt partiet än självständiga politiker med ideologisk hemvist i endera parti. Jag var tvungen att bege mig till Djäknehallen i Strängnäs för att bevittna skådespelet med egna ögon och bilda mig en egen uppfattning.
Och så var det.
Men i ärlighetens namn kan detsamma sägas om delar av oppostionen. Det vill säga den delen som var större än två mandat stort. Strängnäspartiet och Mariefredspartiet var i sina inlägg alerta. Och i Dag Bremberg har Mariefredspartiet en stjärna. Det stora regeringspartiet var osäkert, vidmakthöll en linje som jag upplevde att de enskilda ledamöter det inte själva trodde på. Mitt intryck är att vissa socialdemokratiska kandidater faktiskt är överflödiga, precis som det verkar i det stora oppostionspartiet. Mycket politiskt dökött alltså! De knappa 50-talet ledamöter i fullmäktige borde inte var mer än 20 om man dömmer av de som talade i Djäknesalen igår.
Mest diskuterades ett medborgarförslag om barnchecklista och om Långberget skulle sprängas eller inte för att bereda väg för ännu ett tågspår. Och jag måste säga att besluten i de två frågorna som fullmäktige tog inte speglade debatten. Som åhörare undrade jag varför man debatterar. Man debattarer väl för att komma till ett bättre beslut eller...??? Eller är det bara ett spel för galleriet? Jag upplevde det som tidsslöseri och började tänka på att jag borde vara hemnma med mina barn istället för att se hur vuxna leker katt och råtta med deras framtid. Sedan gladdes jag inte med stora delar av församlingen av Tord Tjernströms (s) lilla anmärkning: "Ingen tycks vilja flytta till Åker. Inte ens flyktingar." Direkt osmakligt faktiskt. Men ganska förutsägbart i en politisk pöl i en kommun som har det ganska bra, den ekonomiska krisen till trots. Ja, Strängnäs är en idyll om man dömmer efter kommunfullmäktigemöten. Dynamisk? Njae....

Inga kommentarer: