2009-07-01

Läs detta noga.

Anders Mildner skriver i Svenskan om formandet av ett nytt politiskt vi på nätet.
Mildner skriver:

"Alla redskap för verklig delaktighet finns ju redan – varför ska vi då lämna över makten till politiker som dessutom gör allt de kan för att begränsa internet, det vill säga själva förutsättningen för redskapen?"

Han har förstås helt rätt. Läs!

Inga kommentarer: