2009-07-01

Attityder förändras inte med kriser, eller..?

Jag undra om vi någonsin kommer att få det bättre när attityden är denna:

"How To Tell When a Mall Is In Trouble"
"My fundamental belief is we're an aspirational society. We want to upgrade from Chevy to Cadillac to Mercedes. I don't think that aspect of American society is going to change."


Den som uttalar sig företräder USA:s största shoppingcenteroperatör.

Inga kommentarer: