2009-08-03

Draken som stiger i motvind

Jag läser med stor förtjusning Pär Erikssons blogg. Pär är Eskilstuna kommuns ledande tjänsteman. Han är visionär och anammar transparens och räds inte samtalet med kommunens alla intressenter. Även i saker som är tuffa. I sitt senaste inlägg skriver han:

Det känns oerhört stimulerande att vara tillbaka i Stadshuset. Jag ser utmaningarna framför oss. Vi måste få ordning på ekonomin. Jag vet att det kan låta introvert och något som endast kan engagera en kommunal tjänsteman. Men jag är allvarlig – en organisation som inte har ordning på sina intäkter och kostnader blir på sikt vingklippt. Kraft och engergi får ägnas åt fel saker. Därför måste vårt budskap vara tydligt – om Eskilstuna ska utvecklas och bli den där kraftfulla och framåtsyftande kommunen vi så gärna vill vara så måste vi bygga en trygg bas att stå på.
Jag tror att jag inte kommer att applåderas för det budskapet men 2009, 2010 och 2011är mycket viktiga år för oss där det krävs ett sjusärdeles tufft och medvetet ledar- och medarbetarskap. Vi måste klara av att ställa om, omstrukturera, lägga ned och prioritera. Det kommer att krävas ett ledarskap som vågar fatta svåra beslut. Och kom ihåg det är i motvind ett drake stiger!


Utsökt tänkt och skrivet!

Inga kommentarer: