2010-09-13

Tillit är allt lokalt


Jag läser ur ett pressmeddelande från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL):
51 procent av kommunerna och 40 procent av landstingen har ett borgerligt styre, medan 32 procent av kommunerna och 45 procent i landstingen har ett vänsterstyre.


– Det betyder att nästan hälften av kommunerna och drygt hälften av landstingen har en annan majoritet än i riksdagen, säger Bo Per Larsson, biträdande sektionschef på SKL:s avdelning för ekonomi och styrning.
Strängnäs är en av de kommunerna där riksallianser spruckit. Inte så konstigt egentligen. Lokal politik är till sin natur pragmatisk och bygger mycket på personkännedom. Ideologin blir sällan den vattendelare som den är i rikspolitiken. Skär det sig mellan lokala politiker kan ingen ideologi i världen rädda en allians. Allianser och samarbeten bygger på tillit, förtroende och goda uppsåt. Frågan är om vi har dessa inslag i vår kommun, där kommunalråd fäller varandra, där glåpord far, och jag erkänner jag har också kastat en och annan fackla?

Jag tycker att nuvarande situation är problematiskt.

Vi som politiker är inte bara förebilder, vi är dessutom ledare. Det innebär att vi måste visa vägen och varför då inte den rätta vägen - den som handlar om att vi kan lyssna, försöka förstå och respektera andra syn- och ståndpunkter än våra egna ofta fördomsfulla.

Så vad gör vi för att förändra samtalstonèn och öka förtroendet för varandra, som jag att tror vi måste för att kunna möta en framtid fylld av utmaningar för skola, omsorg och för samhällbygge i stort? Det har jag inget direkt svar på, men jag tror att öppenhet är otroligt viktigt, att inklusivitet är centralt och att slutna rum inte bör finnas.

Framtíden kräver en gemensam ansträngning och då är tillit allt.

Jag är övertygad om att vi idag när ett system som undergräver våra möjligheter att göra en skillnad, för oss själva och för alla andra i vår kommun. Det vill jag ändra på. Jag vill uppmana alla politiker att fundera över vad de kan göra för att förbättra samarbetsklimat i vår kommun. Gärna innan 20 september då tvånget för oss till samtal om vem vi kan lita på.

Inga kommentarer: