2010-09-18

Skolan kräver engagemang - även från politiker

Jag tar delar av mitt svar på Margits blogginlägg och postar det här:


Jag var på konferens som Skolverket anordnade om skolutveckling i veckan. 300 skolledare och lärare var på årets viktigaste träff där det togs upp de senaste forskningsresultaten kring vad som gör en skillnad för barnens måluppfyllelse. Något som borde intressera varenda skolpolitiker i vår kommun. 
Inte en enda politiker, fråntaget mig, fanns på deltagarlistan, vad värre var att inte en enda från skolan i Strängnäs var där.
Vi som politiker, med samhällets viktigaste uppdrag kan inte vara så oengagerade i hur vår personal levererar, hur deras arbetsmiljö och –situation ser ut, vi kan inte avhända oss ansvaret. Det måste bli ändring! Dags att ta nya tag, se vår roll och vårt uppdrag på ett nytt sätt, och systematiskt, medvetet och med engagemang intressera oss för hur kommunen leverar skola till våra barn och unga!

Inga kommentarer: