2010-09-18

Öppenhet stoppar korruptionen!

Idag har jag valkampanjat och jag har tyckt det varit så roligt! Politik engagerar människor när det är valtider och jag önskar att det vore så hela tiden.
Jag träffade bland annat en tvåbarnsmamma som var förvånad och upprörd över hur kommunen förvaltas, hur den missköts och hur oreflekterat de ledande politikerna förhåller sig till det hon näst intill kallade för korruption. Hon berättade att hon jobbat med korruptionsfrågor i andra länder och tyckte sig se likheter med förhållandena i Strängnäs. Jag berättade för henne att det var därför en gång Strängnäspartiet grundades, för att vara en motkraft till dessa tendenser och yttringar, ovärdiga ett demokratiskt samhälle.
Hon sa, att hon aldrig mött på större förakt för politiker någon annanstans i världen.
Av vårt samtal drog jag slutsatsen att korruption missgynnar politikerna och att den undergräver förtroende för dem. Det gör i sin tur att de som bor och verkar här får en svag ledning, vilket i sin tur inte gagnar någon, framförallt inte vår ekonomi. Vi politiker förväntas vara de som ska stävja korruption!
Det andra är att Strängnäspartiet fortsatt har ett stort existensberättigande i Strängnäs kommun. Vi ska vara vara partiet som ska ha ryggen fri från småstadsfasoner med uppgörelser bakom stängda dörrar.
Det bör nämnas att den här kvinnan nyligen flyttat till Strängnäs. Jag tror hennes upplevelse delas av många som flyttar hit. Konsekvenserna blir att dessa ångrar sina val. En ytterst olycklig utveckling!
Alla ni som vill ändra på det här bör lägga er röst på Strängnäspartiet!

Inga kommentarer: