2010-03-17

Dansbandskamp före lärare

Kan det kallas för egenmäktigt förfarande?

Kommunalrådet Jens Persson (c) har på delegation tillskjutit 600 000 kronor i skattemedel till Dansbandskampen utöver den miljon kronor som evenemanget redan fått. Det framgår av Margits bloggartikel. Margit skriver:

Han berättade också varför han beslutade om pengarna till dansbandskampen på delegation. Han sa: "Det fanns ingen majoritet för dansbandskampen, därför fattade jag beslutet."

600 000 kronor är en och en halv lärartjänst. När ska Jens Persson öka lärartätheten på delegation?

3 kommentarer:

Dag Bremberg sa...

Det var faktiskt hela beloppet som beslutades på delegation, fast när han och dåvarande kommunchefen berättade om det så hette det att det skulle kosta högst 1 Mkr.
Slutsumman lär bli cirka 1,4 Mkr, vilket lär motsvara ganska exakt skatteintäkterna under evenemanget (men då gör man en nollkalkyl där man att utgår ifrån att om inte Dandsbandskampen varit skulle alla besökare och anställda suttit hemma.)

Mats Werner sa...

Såvitt jag vet var delegationen på 1 miljon. På vilken grund han ansett sig ha rätt att bestämma om ytterligare 600.000:- anar jag inte!

Patrick aka Bee sa...

Ja, enligt Dag är det ju hela beloppet. Hur mycket kan han dela ut på delegation egentligen?