2010-02-06

Mariefredsmamman

Att den kommunala maten kommer att bli en het potatis i valet är givet.
I Mariefred kämpar bland annat Bitte med frågan. Jag har kommenterat hennes synpunkter om ett fjärde centralkök i kommunen här.
De ekonomiska argumenten gör många defensiva och återhållsamma anser jag. Att lösa vår ekonomiska bekymmer kan bara göras med en offensiv satsning som stärker attraktionskraften i kommunen. Att placera ett centralkök i Åker är att gå i andra riktningen. Småskalighet är det vi bör eftersträva, inte centralisering.