2010-02-11

Jämställt? Inte i idyllen.

För ett halvt år sedan debatterades Larslundaprojektet. Margit har bloggat om mötet med kommunalrådet Jens Persson och Idrottsalliansen. Projektet rådde det enighet om innan den valda majoriteten fick sätta sig i opposition. Bland annat skulle anläggningen tillgodose behovet av en modern idrottsanläggning i en kommun i tillväxt. Mindre idrotter skulle få bättre förutsättningar och på så sätt även göra så att flickors behov av idrott tillgodosågs bättre.
När den valda majoriteten fick gå frångick den s-ledda majoriteten sitt åtagande. Det skulle inte bli något Larslundaprojekt. I stället skulle 25 miljoner kronor investeras i en upprustning av Vasavallen. Strängnäs Gymnastikförening representant Conny Lundevall sa på mötet att varje investerad krona på Vasavallen var en investering i pojkar. Gymnastikföreningen består till till 90 procent av flickor. Flickor som tränas av flickor och som är mycket ambitiösa. Föreningen har under många år arbetat för en permanent träningsanläggning där mattor och redskap inte ska behövas plockas fram vid varje träningstillfälle, där en träningsgrop finns permanent som skulle kunna lyfta föreningens duktiga gymnaster närmare elitskiktet. Jag talar i egen sak här det ska jag medge som har två döttrar i föreningen. Men jag sitter inte i styrelsen och jag vet att det som arbetar med föreningen har kämpat förgäves i åratal för att få till stånd bättre träningsmöjligheter för alla sina gymnaster.
Idag publicerar Dagens Samhälle en ranking på hur jämställda kommunernas idrottsatsningar är. Strängnäs hamnar på 233:e plats av landets 290 kommuner. I det manliga nätverkens Strängnäs finns en förkärlek för fotboll och ishockey. Därför bör man lägga stor vikt vid Conny Lundevalls ord. En satsning på Vasavallen (ishockey, fotboll och tennis) är en satsning på pojkar. Vill vi ha det så? Är det bra för jämställdheten?
Min ståndpunkt är att det inte bra för någon. Och de som skadas mest är pojkarna. I längden. När ska maktens män börja fatta det?

4 kommentarer:

Stefan Holm sa...

Du har alldeles rätt Patrick, det är verkligen inte jämställdhet. Som "gammal" Strängnäsbo kan jag ju addera till detta att Vasavallen redan i min barndom på sent 60-tal var ett tillhåll för män. Man kan ju hävda att i jämställdhetens namn borde de idrotter som du nämner Patrick, likaväl kan utövas av flickor, och tvärtom. Men det är en sanning som inte riktigt stämmer med verkligheten, hur mycket man än förespråkar jämställdhet. Sen tycker jag personligen att projektet att rusta upp Vasavallen är "att sminka liket". Vad vi behöver är en nytt tänkande med en mångfalld inom idrotten. För min egen del var det en plåga att från skolan tvingas delta i de machosporter som utövades på Vasavallen, på grund av att det inte fanns något alternativ. Jag är övertygat att det finns samma uppfattning bland vissa av ungdomarna även idag.

erik berg sa...

Håller helt med Patrick det är riktigt dåligt här borde den nu styrande majoriteten tänka om.

Man kan för övrigt komma ihåg att det sista (senaste) projektet Strängnäspartiet genomförde 1998 innan man lämnde politiken den gången var Malmby ridhus framför allt gjort för tjejer.

Erik

Patrick aka Bee sa...

Stefan,
Låt mig vara tydlig. Jag gillar fotboll och ishockey, men jag ser liksom du att det är en manlig domän och arena. Vad det innebär för pojkars utveckling har jag bara hypoteser om men jag är oroad. Vi har under en rad år tutat i våra tjejer att utbildning är viktig och att arbeta hårt är minst lika viktig. Vad har vi sagt till pojkarna, vilka signaler har vi givit dem? Rapport efter rapport säger samma sak: killarna har inlärningssvårigheter, de är stökiga, de ligger efter tjejerna och de litar på att de klarar sig ändå för att de just är pojkar. De sätts på piedestaler och i stället för att ta itu med problemen skickar vi dem till ishallarna och fotbollsarenorna, där den manliga självbilden är och blir allenarådande. Vi märker det i skolan. Pojkar som har en så förvrängd självbild att den äventyrar deras egen utveckling. De har inget att lära, anser de.
Kvinnors emancipation har pågått länge. Det är dags att männens börjar, först då kan vi snacka om jämställdhet.
I skenet av ett sådant resonemang bör vi inte satsa mer pengar på Vasavallen utan istället att bygga ett jämlikt och jämställt Larslunda.

Margit Urtegård sa...

Hej Patrick.

Tusen tack för din utmärkta artikel om idrotten i Strängnäs. Larslundaprojektet som alla partier röstade ja till i kommunfullmäktige den 18 juni 2007 är ett viktigt projekt, som nu centern, genom Jens Persson, har begravt. Folkpartiet vill fortsätta projektet senare, när är oklart. Frågan är hur det skall gå till när Jens Persson så tydligt har deklarerat att det aldrig kommer att bli någon idrottsplatssatsning på Larslunda. C och FP är ju som syskon i politiken.

Idrottsalliansen i Strängnäs har fått en ny styrelse bestående av enbart män, vilken idrottsklubb de representerar vet jag inte. Men, det är ju konstigt att de inte har tagit in kvinnor i styrelsen också, kan man tycka.

Ja, varför satsa 25 miljoner kronor på Vasavallen? Vi valde Larslunda, tillsammans med idrottsalliansen 2007, därför att där finns det plats till flera idrotter och där kan man expandera. Vi behöver inte bygga allt på en gång, men det finns ett stort utvecklingspotential på den platsen, något alla var överens om 2007.