2010-06-29

Det lärare behöver kunna...

Det ställs många krav på dagens lärare. Det tycker jag är bra. Vissa krav är befogade andra inte, men att vi har förväntningar på våra barns lärare är naturligt. Så har det nog alltid varit och så kommer det att vara framöver. Frågan är vilka krav som är relevanta och rimliga att ställa? För mig som förälder är det självklart att lärarna tillsammans med oss föräldrar lär barnen det grundläggande: att läsa, skriva, räkna och att förhålla sig till andra på ett bra sätt. Men hur gör vi våra barn till sina egna lyckas smeder i en framtid som är så hårt driven av teknologi och krav på ständigt lärande? Vilket ansvar har lärarna och vilka kunskapskrav ska vi ställa på dem? Och framförallt vilket ansvar har vi som föräldrar? Vågar vi ställa krav på våra skolor, deras chefer och lärarkollektivet?

Karin Alexandersson har på sin blogg skrivit ett mycket tänkvärt inlägg: 10 saker en lärare bör klara av...Och givetvis handlar hennes inlägg om hur nätet och digital teknik kan inlemmas i undervisningen. Här saknar de flesta skolor en strategi och där lärarnas färdigheter är en viktig komponent. I sitt blogginlägg pekar Karin på färdigheter som är universella för lärare men framförallt på färdigheter som är knutet till den nya lärmiljön på nätet. Läs och begrunda!

Tillägg:
Malmö Högskola har en utmärkt tidskrift som heter Teori & Praktik. Bland annat har tidningen haft ett tema om vad en bra lärare är. Läs tidningen här.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Drömmen för en lärare är att ha ett fungerande samarbete med föräldern och att man tillsammans hjälper barnen framåt i dess lärandeprocess utifrn vad barnet har i sin ryggsäck sen tidigare och utifrån barnets kunskapsutveckling.tyvärr så fungerar det ofta inte samarbetet. många föräldrar drar sina egna negativa erfarenheter från skolan. andra bryr sig inte utan tycker att det är helt upp tillskolan att lösa allt . vissa ser skolan som en myndighet och vågar inte engagera sig . många föräldrar inser inte hur viktiga de är för sina barns lärande.jag hoppas att fler börjar göra det. liv

Patrick aka Bee sa...

Anonym,
Du pekar på en viktig fråga och som väldigt få vågar ta tag i. Hur får vi ett fungerande team bakom våra barn och unga? Vilken typ av support behöver barn för att tillgodogöra sig de resurser samhället ställer upp med? Vilka krav kan vi ställa på föräldrar? Jag tror personligen man ska ställa stora krav även på dem!