2010-08-17

Valrörelsen igång!

Den gick fort, den gångna mandatperioden och nu står vi inför ett nytt val och förhoppningsvis också en ny majoritet i Strängnäs.
centerpartiet, folkpartiet och socialdemokraterna verkar inte vara intresserade av att regera med andra än sig själva, även om folkpartiet har en falang inom sitt parti som säkert önskar sig andra samarbetspartners än de maktfullkomliga herrarna Persson, Lind och Tjernström.
Det enda hållbara alternativet i kommunvalet 2010 i Strängnäs kommun kommer att vara en allians för öppenhet och i en sådan kommer givetvis Strängnäspartiet att vara självskrivet.

Våra hjärtefrågor skriver Margit Urtegård och Erik Berg om i dagens insändare i Eskilstuna-Kuriren.

Följande politiska frågor ser vi som speciellt viktiga angelägna framöver:

• Demokratifrågor så att vi vill öka öppenheten och delaktigheten i det kommunala beslutsfattandet till exempel genom öppna möten och ett väl utvecklat medborgar­inflytande.

• Inom skolans område vill vi satsa på en tidig insats för att få en trygg utveckling av våra barn och unga, detta genom fler vuxna i förskolan och tidigareskola (F–4).

• Omsorgen om våra äldre är särskilt viktig och vi vill att kommunen ska kvalitetssäkra vård och omsorg så att vårdarbetet är av högsta kvalitet.

• Vi vill vara med och ta ett ansvar för kommunens ledning och ekonomi. Vi vill påbörja en skuldsanering av den gigantiska skuld som nuvarande ledning dragit på oss.

Därtill ska läggas samhällsbyggnads- och bildningsfrågorna (kultur och skola), som för en växande kommun som Strängnäs är av stor betydelse. Strängnäspartiet tror på en hållbar samhällsutveckling som grundar sig i respekt för kommunens unika historiska värden samtidigt som kommunen förändras med tiden och gärna med framtiden. Bland annat innebär det att vi måste attrahera fler företag till kommunen; kreatörer och entreprenörer, som kan bidra till den dynamik som idyllen idag saknar.

Inga kommentarer: